Storberget på YouTube

Justisminister Knut Storberget kommenterer det reviderte nasjonalbudsjettet via YouTube.

Politikere og statsråder må også få lov til å benytte seg av de kanalene som finnes i dagens digitale hverdag, så lenge det ikke går på bekostning av pressekonferanser og øvrig kritisk journalistikk, sier Per Edgar Kokkvold til NRK.