Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Kristin Clemet, leder for Civita, og Marte Gerhardsen, leder for Tankesmien Agenda, i samtale om velferdsstatens bærekraft i fremtiden på IA-konferansen. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD (flickr)

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Får honnør for mangeårig innsats for kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt.

Fritt Ords Honnør er på 100 000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Stiftelsen Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris.

Prisen ble onsdag tildelt Kristin Clemet for hennes mangeårige innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt, og for å gjøre tankesmier til en viktig del av denne. Gjennom den liberal-konservative tankesmien Civita har hun løftet frem nye problemstillinger, trukket nye og unge stemmer inn i samfunnsdebatten, og vitalisert ideologisk og politisk diskusjon både i og utenfor partiene, heter det i en pressemelding. 

Tildelingen fant sted på Civitas mottagelse for henne i anledning 60-årsdagen, på Café Christiania i Oslo.

Annonser

Les også

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

MEDIEDEBATT: Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning.

Morgenrutinen:

Mener mediene har en del å gå på når det kommer til å behandle begge politiske sider likt.