Mediefolk:

Har du skiftet jobb? Send tekst og bilde til [email protected].

John Gunnar Skien (39)

starter 21. oktober i ny jobb i NRK Rogaland. Han har jobbet i NRK Hordaland i 12 år. De siste årene har Skien vært reporter i distriktsredaksjonen og programleder for Norge i dag på NRK1.

Hilde Haugsgjerd (56)

er konstituert som sjefredaktør i Aftenposten, som følge av at Hans Erik Matre er sykmeldt for å gjennomgå medisinsk behandling. Haugsgjerd ble ansatt som redaktør i Aftenpostens aftenutgave i 2004. Det siste året har hun i tillegg vært administrativ redaktør. Haugsgjerd har vært journalist og kommentator i Dagbladet og ansvarlig redaktør i Dagsavisen (2001-2004).

Brita Møystad Engseth

er hyret inn som manusredaktør og post-produsent på heltid hos Dinamo Story ut 2009, etter å ha vært tilknyttet Dinamo Story som frilanser ett års tid.

Sider