Dab (49)

189 radiostasjoner vil fortsette å sende på FM-båndet over hele landet, i første rekke fem år fram i tid.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet utelukker ikke at det foregår piratsendinger.

Én av tre har ennå ikke skaffet seg en slik radio.

64 prosent av nordlendingene hører radio etter at de største radiokanalene slukket sine sendinger, mot 74 prosent før, viser nye tall.

En gjenbruksordning skal samle inn fullt brukbare FM-radioer og sende dem til både europeiske og afrikanske land når FM-nettet slukkes for riksdekkende radio.

NRK melder at DAB-overgangen i Nordland skjedde uten store problemer.

NRK forsvinner fra FM-båndet i Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag. Dermed kan rikskringkastingens radiokanaler bare høres på dab-radio.

Fiberkabelbrudd førte til problemer med DAB-nettet i store deler av landet onsdag kveld. Norkring opplyser at feilen er rettet og at nettet er oppe igjen.

Fra klokken 24 til 10.30 onsdag har kanalen mottatt 233 telefonhenvendelser med spørsmål om DAB.

FM-nettet i Nordland ble slukket presis klokka 11.11.

Nordland er først ute i radioomleggingen fra FM til DAB. Motstanden blant folk er stor, men for lokalradioene, som fortsetter med FM-sendinger, kan det bety flere lyttere.

Fra onsdag må riksradiolytterne i Nordland over på DAB. 

Radio Norge-eier Bauer Media satser når de landsdekkende radiostasjonene forsvinner fra FM-båndet og går over til DAB i januar.

Til neste år skal rikskanalen på radio gradvis flyttes fra FM til DAB. Motstanden mot tvangsomleggingen er stor kort tid før FM-slukkingen starter. To av tre er imot slukkingen.

God dekning og teknisk robusthet gjør at hensyn til beredskap ved overgangen fra FM til DAB er ivaretatt, fastholder justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Det hjalp ikke at tre av Fremskrittspartiets egne statsråder forklarte at DAB er trygt og bra: Frps stortingsgruppe står fast på at FM-nettet må bestå.

Nasjonalforsamlingen krever redegjørelse fra statsråder med ansvar for beredskap.

Også Frp og Senterpartiet har kommet med lignende forslag. Saken behandles i Stortinget tirsdag.

Frykter ukjente konsekvenser av slukking.

Etter at NAF ba sine medlemmer melde fra om steder med dårlig DAB-dekning, kom det inn over 1.000 klager på to uker.

Sider