NJ (550)

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Dag Idar Tryggestad er ny nestleder.

#njlm17

I morgen er siste dag som heltidspolitiker. Se bildene fra festen og videohilsen.

#njlm17

Premieres for lang og tro tjeneste.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Oslo Journalistklubb plasserte penger i passive aksjefond etter etikkgjennomgang.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Klubbleder Kjersti Fikse Ness fra Adresseavisen blir provosert av medieledere som stolt slår seg på brystet over å oppnå frivillighet gjennom mer styrte sluttpakkerunder.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Flere kritiske røster blant de mindre klubbene, men bare en stemte mot.

#njlm17

Følg sendingen fra landsmøtet i Norsk Journalistlag fra klokken 12.00.

#njlm17

NJ klarte å redusere underskuddet i fjor. Bunnlinjen på nesten fire millioner bedre enn budsjettert. Likevel fins det flere større sprekker.

#njlm17

Landsmøteoppnevnt kontrollkomite mest fornøyd med at NJ har innført praksis om å begrunne lukking av dører.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Fagorganisasjonen har allerede plassert 0,8 millioner kroner i slike selskaper, og mer skal det bli.

Sidsel Avlund, Åsne Haugli og Katrine Strøm er tar ikke gjenvalg.

Føler seg usaklig oppsagt og får støtte hos NRKJ.

Landsstyret i NJ heller mot at veiledende satser skal inn i tiltaksplanen.

Amedias Britt-Ellen Nergård er mer redd for at små klubber blir hardest rammet av endringen.

Mister samtidig muligheten til å påberope seg usaklig oppsigelse.

Klassekampens Pål Hellesnes (over) og Bergens Tidendes Dag Idar Tryggestad har vært i samtaler med valgkomitéen til Norsk Journalistlag (NJ) denne uken.

– Dramatisk for journalistikken, sier påtroppende leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Mener innslagspunktet er for høyt i Vedtektsutvalgets forslag til landsmøtets sammensetning. 

Sparer blant annet inn på å utsette nettsideutvikling, noe landsstyremedlem Anne Berit Larsen (bildet) var uenig i.

Selv har hun mer fokus på medlemmene enn et mulig nestlederverv i journalistforeningen.

Sider