NJ (562)

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

Utsetter forslag til høringen av mediemangfold er ferdig. Trolig behandles momsfritak for fagpressen og salg av enkeltartikler til høsten.

Advarer mot å droppe opptak.

Lover ikke bra for uavhengig kommentarjournalistikk, mener Shabana Rehman Gaarder.

Seks timer på overtid endte oppgjøret på 3.700 kroner i flatt tillegg. 

NJs lønnskrav oppleves som fornuftige og moderate. Forhandlingslederne håper på løsning.

Å ha journalistikkutdanning også nord for Trondheim er viktig for mangfoldet, mener Trude Furuly.

Vil ha ytterligere justering for dem som tjener under en halv million

Jens Kihl i Klassekampen mener menn er innkvotert i organer som landsstyre og kontrollkomite.

– Sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (NJ).

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Dag Idar Tryggestad er ny nestleder.

#njlm17

I morgen er siste dag som heltidspolitiker. Se bildene fra festen og videohilsen.

#njlm17

Premieres for lang og tro tjeneste.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Oslo Journalistklubb plasserte penger i passive aksjefond etter etikkgjennomgang.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Klubbleder Kjersti Fikse Ness fra Adresseavisen blir provosert av medieledere som stolt slår seg på brystet over å oppnå frivillighet gjennom mer styrte sluttpakkerunder.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Flere kritiske røster blant de mindre klubbene, men bare en stemte mot.

#njlm17

Følg sendingen fra landsmøtet i Norsk Journalistlag fra klokken 12.00.

#njlm17

NJ klarte å redusere underskuddet i fjor. Bunnlinjen på nesten fire millioner bedre enn budsjettert. Likevel fins det flere større sprekker.

Sider