NJ (567)

Anette Selmer-Andresen ut av NJs landsstyre.

Språket er journalistikkens viktigste verktøy, da burde NJ hegne om det. Også nynorsken, mener Jens Kihl.

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

ELVERUM (Journalisten): Østlendingens klubbleder og nestleder i NJ i Amedia, Cathrine Loraas Møystad, sier det er viktigere å beholde dagens goder enn å kjempe for nye.

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

Utsetter forslag til høringen av mediemangfold er ferdig. Trolig behandles momsfritak for fagpressen og salg av enkeltartikler til høsten.

Advarer mot å droppe opptak.

Lover ikke bra for uavhengig kommentarjournalistikk, mener Shabana Rehman Gaarder.

Seks timer på overtid endte oppgjøret på 3.700 kroner i flatt tillegg. 

NJs lønnskrav oppleves som fornuftige og moderate. Forhandlingslederne håper på løsning.

Å ha journalistikkutdanning også nord for Trondheim er viktig for mangfoldet, mener Trude Furuly.

Vil ha ytterligere justering for dem som tjener under en halv million

Jens Kihl i Klassekampen mener menn er innkvotert i organer som landsstyre og kontrollkomite.

– Sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (NJ).

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten:) Dag Idar Tryggestad er ny nestleder.

#njlm17

I morgen er siste dag som heltidspolitiker. Se bildene fra festen og videohilsen.

#njlm17

Premieres for lang og tro tjeneste.

Sider