PFU (736)

Går inn på fast plass som erstatter for Anders Opdahl.

Utvalget har samlet seg om å felle avisen for brudd på god presseskikk på to punkter «etter en samlet vurdering».

– Det kan ikke være slik at fordi redaksjonen har gjort en god jobb i researchen så kan man legge bort det de gjør feil ellers i oppdraget, advarte konstituert generalsekretær Nils E. Øy utvalget under diskusjonen.

Saken er håndert på en skikkelig måte, mener Pressens Faglige Utvalg.

Se behandlingen i Pressens Faglige Utvalg (PFU) om igjen.

Web-TV:

Presseforbundet legger fram statistikk for Pressens Faglige Utvalg (PFU) og status for åpenhet i 2016.

Valg av ord og hensyn til barn var to av flere temaer i årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Fagmedarbeider Ingrid Nergården Jortveit oppsummerer.

Forbilledlig retting fra NRKs side og ikke naturlig å anonymisere en samfunnsdebattant som Monsen, sa PFU.

Utvalget mener skaden allerede var skjedd da sjefredaktør Gunnar Stavrum trakk saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ga seg selv mer tid på bakrommet til å se om sekretariatets innstilling på klart brudd skal mildnes til kritikk.

At redaksjonen ikke gjenga alt av klagerens svar via e-post kan ikke alene være i strid med god presseskikk, mener Pressens Faglige Utvalg.

PFU behandler blant annet klager på Demokraten, NRK, Dagens Næringsliv og Nettavisen.

Nettavisen kan bli felt for trukket sak om angivelig klokketyveri. Også klage fra Nina Karin Monsen på NRK og klage fra Olof Nylins stiftelse på Dagens Næringsliv behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag.

– Etisk uakseptabelt, konkluderte redaktør og utvalgsmedlem Alexander Øystå om redaktør Arnt Georg Arntzens (bildet) publisering.

Sending fra møte i Pressens faglige utvalg (PFU) direkte fra klokken 9.30.

For første gang i utvalgets historie ble en Facebook-side felt i PFU.

Kommer fra jobben som journalist i E24.

Avtroppende generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund er overrasket over tallene.

Selv om det var tydelig skille for de fleste, burde merkingen vært bedre.

Publiserte feil opplysninger fra politiet.

Sider