Overtallige i TV 2 får tilbud om vikariater

Overtallige i TV 2 får tilbud om vikariater

Mister samtidig muligheten til å påberope seg usaklig oppsigelse.

Fredag gikk fristen ut til å søke sluttpakke for de ansatte i TV 2 som har fått beskjed om at de ikke er innplassert i ny organsiasjonsmodell.

TV 2 skal kutte 350 millioner kroner innen 2020 blant annet gjennom at 177 ansatte må forlate jobbene sine.

Tilbud og trusler

I helgen sier leder Liz Ovesen i fagforeningen Parat Media til Dagbladet at overtallige som ennå ikke har signert sluttpakke nå får tilbud om midlertidige stillinger.

– Når denne perioden er over, inntrer det en sluttpakke, som er litt annerledes enn sluttpakken som hadde frist fredag 27. januar. Da har de ikke mulighet til å påberope seg usaklig oppsigelse, sier Ovesen til avisen.

Leder Henrikke Helland i Norsk Journalistlags redaksjonsklubb i TV 2 (NJ) uttaler at praksisen ikke er i tråd med hvordan vikariater tildeles. Hun sier spørsmålet er komplisert fordi enkeltmedarbeidere opplever at de kan få en lengre periode med arbeid og dermed mer forutsigbarhet. NJ-advokat Knut Skaslien kommenterer saken med at «TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd til våre medlemmer».

TV 2s organisasjonsdirektør Sarah Willand sier til Dagbladet at de ikke har kjennskap til at det er fremsatt trusler. Spørsmålet om hvorfor mediehuset tilbyr vikariater til overtallige vil hun ikke kommentere av hensyn til enkeltspørsmål om omstillingsprosessen.

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.