NJs landsstyre 2015-17. Foto: Trond Idås
NJs landsstyre 2015-17. Foto: Trond Idås

Utvalg: NJs landsstyre burde behandlet flere saker for åpne dører

Landsmøteoppnevnt kontrollkomite mest fornøyd med at NJ har innført praksis om å begrunne lukking av dører.

Published   Updated

I fjor omtalte Journalisten mai-møtet til landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) der seks av 16 saker ble holdt bak lukkede dører. Lederen for Pressens offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, var blant dem som advarte mot at medieorganisasjoner selv driver hemmelighold:

– I utgangspunktet må NJ være restriktive med å lukke dørene på ellers åpne møter. Begrunnelsene høres noe svevende ut. NJ bør eksplisitt og klart begrunne hvorfor de mener dette er B-saker, og sakslisten bør uansett offentliggjøres, sa Gedde-Dahl, som på september-møtet gjestet landsstyret for å utdype sin kritikk.

Blant sakene som ble lukket var behandling av om Norsk Journalistlag (NJ) skal samlokaliseres med andre presseorganisasjoner i et Pressens Hus og om hvem som skal rykke opp ved langvarig fravær av nestlederen.

Ny praksis

Allerede mai i fjor varslet leder Lars Løkkebø i NJs kontrollkomite at utvalget som også består av Terje Eidsvåg fra Adresseavisen og Line Scheistrøen fra LO Media ville se nærmere på saken. Og på septembermøtet bestilte landsstyret en granskning av seg selv.

Utvalget har vurdert om lukking av dørene i den siste landsmøteperioden har skjedd i tråd med NJs retningslinjer. Komiteleder Lars Løkkebø sier til Journalisten at konklusjonen i hovedsak er at det er tilfelle.

– Med få unntak har landsstyret holdt seg til de retningslinjer som er satt. Det var et møte i fjor som var litt kaotisk, sier Løkkebø, og sikter til mai-møtet.

Det han og kontrollutvalget er mest fornøyd med, er at NJ i kjølvannet av dette møtet etablerte en praksis om at lukking av dører aktivt må begrunnes.

– Det er veldig bra at det er etablert en praksis om at det skal lages en begrunnelse for alle B-saker.

Løkkebø sier for øvrig at det er naturlig at saker som omhandler økonomi og tariffsaker føres bak lukkede dører.

Brøt reglene

I rapporten til landsstyret skriver kontrollkomiteen at retningslinjene ble brutt i tre saker i fjor. Både saken om Pressens Hus og opprykk for politisk ledelse ved sykdom burde gått for åpne dører.

– Alle valg i NJ blir gjort ved åpen behandling og det var etter Kontrollkomiteens mening ikke grunnlag for å lukke denne saken etter NJ sine retningslinjer, skriver utvalget.

De kommer til samme konklusjon om behandlingnen av en søknad om støtte til Journalistens jubileumsbok.

– Kontrollkomiteen kan heller ikke her se grunnlag for hvorfor denne ble lukket.

I tillegg mener utvalget det er uheldig at landsstyret ikke får protokoller fra B-saker som behandles i NJs arbeidsutvalg (AU).

– Kontrollkomiteen er klar over at mange av disse sakene er saker der personvern må ivaretas. Det kan likevel være greit om LS og AU ser på dagens praksis for å se om LS i noe større grad kan få innsyn/informasjon om de sakene som behandles.

Kontrollutvalget slår også fast at arbeidsutvalget må begrunne det ettertrykkelig når saker skal behandles for lukkede dører i landsstyret.

– Dette synes Kontrollkomiteen er et godt grep som bidrar til bedre informasjon om hvordan man tar de valgene man gjør, konkluderer Løkkebø, Eidsvåg og Scheistrøen.

Hege Iren Frantzen. Foto: Glenn Slydal Johansen
Hege Iren Frantzen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Vil videreføre begrunnelse

NJs påtroppende leder Hege Iren Frantzen syns det er bra å ha fått gjennomgangen, og særlig med den nyetablerte praksisen om å begrunne lukking i fagforeningens retningslinjer for møte- og dokumentoffentlighet.

– Vi skal etterstreve å være offentlige, sier Frantzen.

– Du vil følge den nye praksisen om å begrunne lukking?

– Ja, det er helt naturlig. Det er det minste vi kan forvente av oss selv.

Frantzen sier at begrunnelsen også gjør det lettere å ta en diskusjon i landsstyret på om en sak som er foreslått lukket, burde være åpen.

– Det skal ikke mer enn fire stemmer til for å åpne en sak.