Thor Gjermund Eriksen A-pressen Foto: Birgit Dannenberg
Thor Gjermund Eriksen A-pressen Foto: Birgit Dannenberg

Eriksen ser på oppsigelser

A-pressen har nådd målet om å kjøpe Edda, selv om noen aviser må selges. Nå skal synergiene tas ut. 

Et nesten tre kvart års arbeid ble onsdag belønnet med Medietilsynets godkjennelse av A-pressens oppkjøp av Edda Media. Betingelsen er at sju aviser må selges

- Dette er en viktig dag for lokale medier i Norge. Og det er et resultat vi er godt fornøyd med, selv om det er med en bismak, forteller Thor Gjermund Eriksen. 

Tre prosent på bunnlinjen

Bismaken konsernsjefen kjenner er at godkjennelsen betinger salg av i alt sju avistitler. Varden var A-pressen allerede pålagt å selge av Konkurransetilsynet. Medietilsynet har i dialog med A-pressen lagt til Østlandets Blad, Smaalenenes Avis, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Rakkestad Avis.

Avisene i Enebakk og i Ås har tilsynet anført at må selges sammen med Østlandets Blad på grunn av konkurranseforholdene. 

De sju avisene utgjør rundt 350 millioner kroner av A-pressens omsetning. Uten disse titlene ville mediekonsernet hatt 5,2 milliarder kroner i omsetning i fjor. Driftsresultatet til titlene ligger på i underkant av 20 millioner kroner og utgjør omtrent tre prosent av det totale driftsresultatet til A-pressen. 

Nå begynner jakten på kjøpere, og på dette feltet sier Eriksen at tilsynet har gitt selger god tid til at de kan «skynde seg sakte» og understreket flere ganger under pressekonferansen viktigheten av å sikre disse avisenes fremtid. 

Konsernsjefen forsøker ikke å legge skjul på hvor dårlig løsning han mener dette er og karakteriserer medieeierskapsloven, som ikke iberegner Aftenpostens opplag i Follo, som like relevant som et oslokart i London. 

Takker Smiths Venner

Eriksen sier det er underlig at Aftenpostens opplag i Follo ikke er relevant når de ønsker å kjøpe Østlandets Blad, mens at de er eiere av Halden Arbeiderblad er det. 

- Vi får sende en takk til Smiths Venner for at de fikk Vestfold Blad opp å stå i fulldistribusjon, for den teller med i vurderingen. Aftenposten er regionavis i Bærum, mens den i Follo er en overregionsavis. 

A-pressen har nå tre uker på seg for å vurdere om de vil klage vedtaket fra tilsynet inn for Medieklagenemnda. Det mener Eriksen er relevant i arbeidet med nytt lovverk for medieeierskap. 

Klager mediekonsernet kan de sju titlene uansett ikke integreres før et endelig vedtak forligger fra nemden. 

Nå skal synergiene tas ut, og da begynner Eriksen med å se på ledelsen. Etter det Journalisten forstår vil de som kan være aktuelle å si opp få beskjed om dette i løpet av en uke. Eriksen sier at han ikke har tatt noen avgjørelser ennå, men sier at han selvsagt har tenkt på hvor synergiene skal tas ut. 

Kvart milliard

I midten av Mars sa Eriksen til delegatene under Arbeiderbevegelsens Presseforbunds årsmøte at det er synergieffekter på inntil en kvart milliard kroner.

- Vi er her i en unik situasjon i konstnadseffektiviseringen. Hver for oss måtte vi gått dypere inn i kjernevirksomheten som journalistikk og utvikling.

 Jo mindre kostnader A-pressen har i konsernledelsen og sentrale virksomheter, sier Eriksen, desto mer ressurser kan mener han kan brukes på kjernevirksomheten.

Han slo fast under pressenkonferansen at det vil komme nedbemanning som følge av fusjonen. A-pressen har uten de sju avisene 3.500 ansatte. 

Jakter kjøpere

Jakten på kjøpere til avisene er i gang, og ifølge konserndirektør Glenn Veiby har konsernet mottatt flere henvendelser fra interessenter som ønsker å kjøpe aviser. Det være seg både industrielle, lokale og finansielle investorer. 

Hva slags frister det opereres med gjorde Eriksen klart at ikke er offentlig. 

Det kan være at A-pressen vil sitte med minoritetsposter i avisene Medietilsynet krever solgt, mens Varden som Konkurransetilsynet har pålagt A-pressen å selge må mediekonsernet helt ut av. 

Powered by Labrador CMS