May Andrine Gran møter i retten mot Aftenposten, her med NJs advokat Knut Skaslien. Foto: Birgit Dannenberg
May Andrine Gran møter i retten mot Aftenposten, her med NJs advokat Knut Skaslien. Foto: Birgit Dannenberg

Møter Aftenposten i retten

Journalist mener prosjektstilling var ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

Da Aften opprettet sin lokalsatsing, ble flere journalister ansatt i prosjektet. Disse skal ha blitt lovet faste stillinger som journalister i Aften lokal. Underveis skal ledelsen i Aftenposten ifølge journalisten ha gitt uttrykk for at satsingen var så vellykket at den ikke lenger var for prosjekt å regne. Det var før markedet stupte og satsingen med det. Da fikk de midlertidig ansatte tilbud om sluttpakker, og med ett unntak takket alle ja.

I dag møter tidligere Aftenposten-journalist May Andrine Gran i Oslo tingrett. Gran har trukket avisen for retten fordi hun mener hun er for fast ansatt å regne.

Ulovlig

Ifølge Grans advokat Knut Skaslien i NJ var ikke vilkårene for midlertidige ansettelser til stede da Gran og hennes kolleger ble ansatt i prosjektstillinger. Derfor mener han at de midlertidige ansettelsene er ulovlige. Nettopp dette prøves nå av tingretten.

– Hun har lagt ned påstand om at hun er å regne som fast ansatt, det er sakens kjerne. Får hun medhold i at hun har vært ulovlig midlertidig ansatt, sier lovens hovedregel at hun skal betraktes som fast, sier Skaslien.

Aftenpostens advokat Knut-Marius Sture forteller at Aftenposten på sin side forventer at retten vil avsi en dom som sier at avisen har opptrådt korrekt som arbeidsgiver. Avisens ledelse mener de i dette tilfellet har hatt grunnlag for å ansette journalister midlertidig i prosjektstillinger.

Brubygging

Sture mener det er i utgangspunkt er vanskelig å trekke helt klare grenser for hva som er tillatt i forhold til midlertidige ansettelser.

– Vi har forsøkt å løse dette underveis uten å lykkes. Det er fordi det har vært for stor avstand mellom det Aftenposten har kunnet tilby og det Gran har krevd. Den brua har vi ikke klart å bygge, sier Sture.

Saken er berammet til to dager. Deretter har retten inntil en måned på seg til å komme med en domsavsigelse.