Tore Bollingmo ser ikke like mørkt på året i år som fjoråret. Foto: Karl Andreas Kjelstrup, dittOslo
Tore Bollingmo ser ikke like mørkt på året i år som fjoråret. Foto: Karl Andreas Kjelstrup, dittOslo

- I år tror vi på overskudd

Men i fjor gikk DittOslo med tap.

Amedias 12 ultralokale aviser, som sorterer under Mediehuset DittOslo, fikk et driftsunderskudd på 2,3 millioner kroner i fjor. Og det er en forbedring på 8,2 millioner kroner fra samme tid i 2011, viser resultatregnskapet til selskapet.

Underskuddet kommer til tross for at kostnadene ble kuttet med hele 13,6 millioner kroner, til 72,4 millioner. Men når inntektene faller med 5,4 millioner i samme periode til 70,1 millioner, ender bunnlinjen med røde tall. Det håper ansvarlig redaktør og daglig leder Tore Bollingmo blir snudd i løpet av året.

– Jeg tror og håper vi skal klare det. Vi kan ikke fortsette å levere underskudd, men må bevise for våre eiere at vi nå kan stå på egne bein. Investeringsperioden er over, slår han fast.

Stort underskudd

Siden 2008 har mediehuset levert et samlet underskudd etter skatt på 37,263 millioner kroner.

– Når eierne våre har investert så mye må vi på et tidspunkt vise at vi er liv laga, sier Bollingmo.

På det meste det meste hadde selskapet 76 ansatte, nå er det 43 igjen. Ved utgangen av fjoråret hadde DittOslo 45 ansatte, ned fra 52 i 2011.

Bollingmo forteller at noe av reduksjonen er kommet i administrasjonen. Og så er sidedesken er flyttet til Moss.

Dermed er kostnadene på det nivået han mener mediehuset må leve med i en stund fremover. Han sier at både ansatte og styre har vært tålmodige i arbeidet med å få selskapet til bedre å kunne flyte.

– Nå må vi ha vekst på topplinjen, sier han.

Varierende inngang

Inntektene har økt sammenlignet med fjoråret. Bollingmo forklarer nedgangen fra 2011 til 2012 med blant annet annonser i et valgår. I år er det en generell oppgang i oslomarkedet.

Veksten på inntektssiden skyldes også at DittOslo er med på samkjøringer i Amedia, som har fått et større omfang etter fusjonen med A-pressen, blant annet med Romerikes Blad.

Ved nyttår forsvant konkurrent Aftenposten Aften og gjenoppsto som seksjon i morgenavisen og i tillegg ble ukentlig gratisavis i direkte konkurranse med Amedias lokalaviser under navnet Osloby. Bollingmo forteller at de ikke har opplevd store utslag etter endringen i Aftenposten, verken den ene eller den andre veien.

Digital vekst, men ikke nok

Bollingmo sier mediehuset opplever digital vekst både på trafikk- og inntektssiden.

Ifølge Bollingmo har dittOslo en trafikkvekst på mellom 15 og 20 prosent sammenlignet med fjoråret. De digitale inntektene er på mellom 10 og 15 prosent av de totale inntektene.

– Vi føler vi er på rett kjøl, men vi har fortsatt en vei å gå da store andeler av inntektene våre fortsatt er på papir. Gjennom omstruktureringen har vi organisert oss mot å styrke nettet, men vi må bli bedre enn 100.000 digitale brukere i uken.

 

Powered by Labrador CMS