Advarer pressen mot å øke prisene

Mediebyrå-leder advarer aviser og blader mot å øke annonseprisene for å kompensere for tapte inntekter.

Publisert

– Vi har fått indikasjoner på at enkelte trykte medier vurderer å øke annonseprisene drastisk neste år, kanskje opptil 25 prosent, for å kompensere bortfall av inntekter fra opplagsfall og fallende annonsemengde. Jeg tror at aviser og magasiner som på denne måten forsøker å velte kostnadene over på annonsørene, vil møte et marked som sier nei takk, advarer styreleder Arne-Inge Christophersen i Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO).

MIO-sjefen spår at mediebedriftenes prissetting av annonser i 2009, tall som foreløpig ikke er kjent, vil medføre større strukturelle endringer enn tidligere.

– De som har fokus på å levere et publikum til annonsørene, ved å opprettholde antallet lesere og seere, vinner, mener han.

De siste tallene fra MIO viser at den totale reklameomsetningen via ti av landets største mediebyråer lå på nær 5,8 milliarder kroner i årets ni første måneder. Det tilsvarer en vekst på 8,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Radio og internett øker mest, begge med over 20 prosent, mens ukepressen er den eneste av de tradisjonelle reklamekanalene som har nedgang ved utgangen av september.

Christophersen tror den totale omsetningen av merkevarereklame via mediebyråene vil vokse med rundt sju prosent i år, sammenlignet med fjoråret. Det er samme spådom som MIO kom med i januar.

– Merkevareannonseringen er så langt uberørt av finansuroen. Rubrikkmarkedet er derimot hardt rammet, og noen aviser melder om en nedgang på 30-50 prosent, sier han.

MIO-sjefen tror at banker, finans- og forsikringsselskaper vil være blant dem som annonserer mindre neste år, dersom finansuroen og den økonomiske usikkerheten fortsetter. Det samme gjelder eiendomsbransjen, med ringvirkninger blant annet til interiør-, elektro- og hvitevarebransjene.