Mediefolk:

Berit S. Aalborg (46)


er ny samfunnsredaktør i Vårt Land fra nyttår. Hun har fungert i stillingen siden februar 2013. Aalborg har bakgrunn både som politisk journalist og kommentator. Hun har tidligere jobbet i NRKs økonomi– og politikkredaksjon og har også fartstid fra Aftenposten og Nationen. På begynnelsen av 90-tallet var Aalborg leder for KrFU på landsbasis. Hun er cand. philol fra Universitetet i Oslo med hovedoppgave i idéhistorie.