Offentlighetsloven (30)

Justisministeren vil ikke gi offentligheten innsyn før et eventuelt forslag legges fram.

Kommuneadvokat Hanne Harlem tror forslaget kan bli et dilemma for taushetsplikten. 

«Dei er til for å brytast når dei kan brytast. Sånn er det berre,» uttalte ordfører i Sandøy kommune til avisa Nordre, etter å ha brutt loven om innsyn i sluttavtale med rådmannen. 

Pressens offentlighetsutvalg krever sanksjonsmuligheter ved gjentatte brudd på offentlighetsloven.

De er ikke på langt nær så raske som lovens regler krever.

Foreslår å unnta flere dokumenter som kommer inn og går ut av offentlige etater som intern saksbehandling.

– Undring over hvem som kan ha delt informasjon er dypt menneskelig, men når det blir til kildejakt er det sjeldent pent, sier Kjersti Løken Stavrum.

STAVANGER: (Journalisten): Sørlandsporten er lagt død, nå går Fevennen nasjonalt med Innsyn.no.

Flertallet vedtok å øke hemmeligholdet i flere kommuner og fylkeskommuner.

Oddvar Nygård dekker én kommune og to fylkeskommuner hvor flertallet snart kan privatisere hele omsorgssektoren uten at offentligheten vet om det.

– Trist, mener generalsekretær Arne Jensen.

Kommentar:

En skulle tro arbeidsgiverorganisasjonen ønsker at Bergen og Oslo skal lykkes med lovforsalget som skjermer dem mot plagsomme spørsmål fra journalister og slitsomme innbyggere med tilgang til sosiale medier.

Stortingsrepresentanter vil endre offentlighetsloven i kommuner som har byråd. Journalister vil først kunne få innsyn etter vedtak.

Offentlighet:

Arbeidstilsynet bryter loven, mener Torgny Hasås i LO-Aktuelt. Det er pressejurist Kristine Foss enig i.

Offentlighet:

Svilombudsmannen ber Politidirektoratet vurdere Aftenpostens innsynskrav på nytt.

Den nye toppsjefen i Norge ble ansatt i oktober, men presenteres ikke før i desember. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening kritiserer avgjørelsen.

Vi deler topplassen med Finland, mens Danmark er mest lukket. Se interaktivt kart.

Sider