Arild Grande (51)

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Men flere politikere forlater komitéen fra forrige periode. Det var det mediebransjen ikke ønsket seg.

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

– Dette er gledelig, sier Fagpressens direktør Per Brikt Olsen, som frykter at dagens regjering ikke vil legge momsfritak i høstens statsbudsjett.

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

– Det er synd at regjeringen fratar Stortinget mulighetene til sikre en kommersiell allmennkringkaster i tråd med flertallets ønsker.

138 millioner er ikke nok. Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann vil gi mer. 

Blir pressen kritisk er det lett å kutte bevilgningene, mener Grande.

Arbeiderparti-politikeren er bekymret over at regjeringen ikke tar tak når politikere sår tvil om pressens troverdighet.

Arild Grande ber om redegjørelse fra kulturministeren.

Ønsker blant annet å legge til rette for teknologinøytral lovgiving.

Bransjeforening jobber med et forslag om å få fritak fra å betale arbeidsgiveravgift i noen år.

– Var det slik at nyheter er en lønnsom virksomhet så er det merkelig at ikke flere kommersielle kringkastere driver med det.

Arbeiderpartiets Arild Grande er rystet over at ideologi går foran forståelse.

Stortingsrepresentanten frykter for de journalistisike blindsonene.

Mediepolitisk talsmann Arild Grande går også inn for at kildevernet skal styrkes.

Arbeiderpartiet og Hadia Tajik mener faren ved økt overvåkning er for lite drøftet, og krever konsekvensutredning. Advokat Wessel-Aas synes Ap går for kort.

Arbeiderpartiets Arild Grande er kritisk til kravene i regjeringens utlysning av ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.

– Totalt uspiselig, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson om at de to toppsjefene i TV 2s danske eierkonsern tjente tilsammen over 36 millioner kroner i fjor.

Sider