Egmont (71)

TV 2 økte i 2017 omsetningen til 4,25 milliarder. Samtidig hadde kanalen et resultat før finansielle poster på 329 millioner kroner.

Usikkerhet knyttet til arbeidsplasser som flyttes til Egmont.

Venter på flere avklaringer rundt at Egmont og Amedia deler Nettavisens virksomheter mellom seg.

Antallet aktører som opererer som mellomledd mellom frilansere og mediene har eksplodert. 

Leverer 201 millioner kroner i pluss. Staben slanket med 13 prosent på ett år.

Hun er bekymret for utviklingen fra fast ansatte til frilansere og midlertidig ansatte.

11 redaksjonelle årsverk skal kuttes.

Slutter i Egmont etter to og et halvt år i ukepressen.

I Norge er det uvisst om de følger etter.

Eieren av TV 2s eierkonsern mener formålet faller innenfor stiftelsens målgruppe for utsatte og vanskeligstilte barn.

Den norske delen av mediekonsernet reduserte antall årsverk fra 461 til 411 i fjor. Nå skal det spares nye 25-30 millioner kroner i den digitale virksomheten.

– Totalt uspiselig, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson om at de to toppsjefene i TV 2s danske eierkonsern tjente tilsammen over 36 millioner kroner i fjor.

Mediekonsernet Egmont oppnådde sitt nest beste resultat gjennom tidene i fjor. Gode tall også for datterselskapet TV 2 og den øvrige norske medievirksomheten.

Medieselskapet har rett til å tre inn dersom posten til Amedia kommer for salg.

Egmont har forkjøpsrett på aksjer i mediehuset.

KOMMENTAR: Visst er det fint vi ikke har monopol, men er det virkelig slik at et selskap som leverer 213 millioner kroner til sine eiere må få statsstøtte?

Ansatte måles ut fra hvor regningssvarende artiklene er og opplever at de konkurrerer direkte med frilanserene på pris.  

Emilie Blichfeldt opplever at hun var en nyttig idiot for utseendeindustrien etter å ha stilt opp for Det Nye.

KOMMENTAR: “Jeg står over deg”-lederskap bør høre fortiden til.

Reagerer på at Egmont-redaktøren kan bli et forbilde som Årets kvinnelige medieleder.

Sider