Mediebarometeret (32)

Etter flere måneder med fall, øker radioen reklamekronene med 3,5 prosent målt mot fjoråret.

Mens sosiale medier vokser videre, går det dårlig med papirmediene. 

Den totale annonseomsetningen fortsetter å vokse i andre kvartal.

Internetts 12-månedersvekst på 12,4 prosent. Dagspressen ned 23,3 prosent. 

Har nå en tredel av den totale omsetningen og puster tv i nakken, ifølge tall fra Mediebyråforeningen.

215 millioner reklamekroner er blitt borte bare det siste året.

Har tapt 168 millioner reklamekroner på ett år.

Nesten én prosent faller byråenes kjøp av reklameplass i mediene.

Medienes inntekter fra tradisjonelle nettannonser stupte i første kvartal. Gratisjournalistikk på nett er ikke liv laga, mener mediebyrå.

Med samme trend som de siste fire årene vil dagspressens reklameomsetning ha forduftet innen mai 2019.

Mediebarometeret:

Radio og tv øker inntektene mest av mediene, mens nettomsetningen stagnerer. For første gang kan du se tall for programmatisk annonsekjøp og reklametall for sosiale medier.

TVs omsetning på Mediebarometeret faller marginalt for første gang på flere år. Men tallene trekkes i tvil.

Dagspressen taper fortsatt, men henter seg litt inn på reklamestatistikk.

Mediekrisen:

Nede i 10 prosent markedsandel i det byråbaserte reklamemarkedet. 

Dagbladet henter inn 60 prosent av annonseinntektene på papir på lørdag.

Det gjør også web-TV.

Mediacoms TV-sjef forklarer nedgang med NRK og vintersuksesser som «Anno». 

Mediebarometeret:

Ukepressen og flere andre mediegrupper har hatt en god start på 2015, men ikke avisene og fagpressen.

Drupal-penger justert.jpg(image/jpeg)

Web-TV vokser mest.

Drupal-penger justert.jpg(image/jpeg)

6,2 prosent vekst. For TV gikk det motsatt vei.

Sider