mediefolk (18)

Skal sørge for at NRK i nord tar eierskap om nasjonale fagområder. Særlig på nyhetssiden, sier distriktsredaktør. 

Så snart gipsen er av kommer hun til å skrive, men frem til da blir det å lede.

Espen Olsen Langfeldt, Marius Tetlie og Dan Kåre Engebretsen blant nye sjefer i NRK Nyheter.

Jobber blant annet for kulturendring blant produksjonsmiljøet i NRK Sápmi.

Egil Sundvor konstitueres som redaktør inntil erstatteren er på plass.

Hilde Sandvik slutter i Bergens Tidende (BT) og har ett år til å dra i gang nytt prosjekt. Her får du vite mer.

Vil skape ny plattform for skandinavisk politikk, kultur og debatt.

Går fra VG til nyopprettet stilling

Mediefolk:

Går til fri rolle i iTromsø.

Feriepraten:

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen syns det kleineste er å bli intervjuet om seg selv.

Men så har da heller ikke den mangeårige redaksjonssjefen spurt sjefen om det var greit.

Bytter ut jobb i konsulentbransjen med politikken.

Skal publisere timeslange intervjuer med 21 forfattere.

Kulturdepartementets nynorskpris til Stavanger Aftenblads journalist.

Alice Sommer blir humorsjef.

Har sluttet for å satse på karriere som forfatter.

Mediefolk:

Christian Stavik blir digitalsjef i Berlingske Medier på det danske fastlandet.