mediemoms (35)

– Viktig at fritaket understøtter innovasjon, poengterer organisasjonen. Både MBL og Advokatforeningen anbefaler momsfritak for enkeltartikler.

Schibsted og Amedia gir råd til Skatteetaten om kommende forskrift for nullmoms.

Skatteetaten bruker definisjoner fra 1960-tallet som er lite hensiktsmessig, heter det i høringsuttalelse fra Fagpressen om nullmoms.

ESAs godkjennelse av nullmoms på digitale medier skulle bidra til innovasjon. I hvert fall mente både finans- og kulturministerne det. Skatteetaten synes derimot ikke å være helt enige.

BERGEN (Journalisten): Kulturministeren utdypet momsfritaket da hun sparket i gang årets Nordiske Mediedager.

Alle nyhets- og aktualitetsmedier få nullmoms hvis ESA godtar regjeringens forslag. 

Mediestøtte:

Uklart om digitalt opplag vil forskyve pressestøtten mellom mottakere.

Regjeringen:

Dato for pre-notifisering fortsatt uviss.

Er anbefalt av ESA ikke å bringe inn null- og lavmoms samtidig.

Nullmomsen gjentas, men hvem som skal få blir regjeringens jobb å finne ut av.

Mens opplaget til norske fagblad øker med nesten én prosent, gis bladene ut sjeldnere.

Forhandlingsresultatet blir godt mottatt blant medieorganisasjoner.

Stortingsflertallet påvirket regjeringspartienes ønske om pressestøttekutt.

Budsjettet:

Regjeringen vil sjekke mulighetene for å få nullmoms digitalt, hvis ikke går den for åtte prosent. NRK får økt lisensen.

Løsning for gårsdagens forretningsmodell, sier Gunnar Stavrum og er redd kua dør før en løsning er på plass.

Moms:

Fra nyttår har ikke Journalisten lenger råd til å være selvstendig virksomhet og integreres med sin eier. Fullmoms på digitale medier tvinger gjennom endringer.

Med Frankrike i bresjen og Tyskland som støttespiller, tror avisutgiverne det blir lavmoms også på digital journalistikk.

Før budsjettforhandlingene tar til er det stortingsflertall for nullmoms. KrF kan sementere det.

Arbeiderpartiet nedsetter eget medieutvalg.

Foreslår en rekke tiltak for å bedre økonomien og ivareta mangfoldet i bransjen.

Sider