Leder May-Helen Molvær Grimstad i Kringkastingsrådet.
Leder May-Helen Molvær Grimstad i Kringkastingsrådet.

Færre klager til Kringkastingsrådet

Større spredning i klagene i 2011 enn året før.

Antallet klager meldt inn til Kringkastingsrådet sank fra 169 i 2010 til 127 i fjor. Årsaken til nedgangen er at den første sesongen av NRK3-programmet «Trekant» i 2010 alene utløste mer enn 70 klager. Til sammenligning fikk K-rådet inn 13 klager på fjorårets sesong, ifølge rådets årsrapport.

Kringkastingsråds-leder May-Helen Molvær Grimstad mener det er positivt at antallet klagesaker går ned.

- Mange henvendelser går til Publikumsservice i Mo i Rana, og alle er ikke bevisst muligheten til å klage til Kringkastingsrådet. Kanskje blir det flere klager blir det flere når skjemaet vårt på nrk.no blir mer kjent, sier Molvær Grimstad.

Det var også større spredning i programmene som ble klaget inn til K-rådet i fjor enn året før. I 2010 toppet «Trekant», flyttingen av barneprogrammet «Drømmehagen» og fjerningen av «Fedrelandssalmen» fra P1 klagetoppen. I fjor var det «Trekant» som toppet klagestatistikken sammen med NRKs Midt-Østen-dekning, sjenerende bakgrunnsstøy, dårlig musikkvalg i P1 og banning i barne-TV.

Rådet drøftet i fjor 10 av de 127 klagene, deriblant Dagsrevyens dekning av Maria Amelie-saken, Brennpunkt-dokumentaren om folkemordet i Srebrenica, NRKs Midt-Østen-dekning og «Trekant».

Rådet drøftet også det såkalte vannskillet, som sier at innhold som er skadelig for barn ikke skal sendes før klokken 21, opp mot nettet. Rådet var kritisk til at TV-serier med voldelig innhold lå tilgjengelig på NRKs nettside døgnet rundt. «Trekant» ble også kritisert for å framstille sex som overfladisk og teknisk.

Molvær Grimstad forklarer det lave antallet drøftede klager sett i sammenheng med antall mottatte klager med at mange temaer går igjen.

- Gjengangere er musikk, språk, kristne programmer og bakgrunnsstøy i sendingene. Når vi har drøftet temaet en gang viser vi gjerne til det når vi får nye klager.

I årsrapporten skriver rådssekretær Erik Berg-Hansen at NRK har imøtekommet flere av uttalelsene fra rådet. NRK sluttet å legge ut voldelige filmer med 18-årsgrense på sine nettsider, og i august tok de «Fedrelandssalmen» tilbake på søndagsmorgenen. Ifølge rapporten har NRK også satt i gang tiltak for å øke nynorskandelen i programmer for barn og innført regler for når og hvordan NRK kan henvise til Facebook i sine redaksjonelle flater.

Lederen for Kringkastingsrådet er fornøyd med måten NRK har fulgt opp rådets vedtak.

- Vi har utfordret NRK på hvordan de følger opp rådet. Et eksempel er at NRK har satt ned et hørbarhetsprosjekt etter at vi tok opp temaet bakgrunnsstøy. Men vi skal være vaktbikkje og sikre at det også går ut i organisasjonen.

- Føler du at Kringkastingsrådet blir tatt på alvor av NRK?

- Det føler jeg absolutt, selv om vi er et rådgivende organ, sier Molvære Grimstad.

Kringkastingsrådet er et lovbestemt organ som drøfter og uttaler seg om programvirksomheten i NRK. Medlemmene av rådet oppnevnes av Stortinget og Regjeringen.