Ingen fagpresse-hjelp fra Giske

Kulturminister Trond Giske kommer ikke til å utvide pressestøtteordningen til også å gjelde fagpressen, skriver Kampanje.

Administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen skrev tidligere i år til kulturminister Trond Giske og ba om ekstra støtte etter at Posten økte bladportoen betraktelig. Men Giske er ikke til å rokke.

Han skriver i sitt svar til Hansen at det er uaktuelt å endre dagens støtteordninger, men erkjenner at Postens portoøkning har påført fagpressen store kostnader.

- Jeg er klar over at de omlegginger Posten Norge har gjennomført de siste årene har hatt konsekvenser for også andre grupper enn de gruppene som mottar direkte pressestøtte, skriver Giske og viser til at dagens ordninger er forankret i politiske mål om ytringsfrihet, mangfold og offentlig debatt. Han påpeker at statens engasjement innenfor trykt presse i all hovedsak har begrenset seg til dagspressen.

Ifølge statsråden har ikke regjeringen planer om å utvide dagens pressestøtteordninger til også å gjelde tidsskrifter og fagpresse. Avslutningsvis minner Giske om at mange av fagpressens medlemmer nyter godt av pressestøtten gjennom fritaket for moms.

Fagpressen-general Even Trygve Hansen er ikke overrasket over Giskes svar.

– Denne regjeringen er forutsigbar. Den holder fast på sin mediepolitikk og det finnes ikke tegn til nytenkning, sier Even Trygve Hansen til Kampanje.

Powered by Labrador CMS