Faktisk.no: Feil i NTB-melding om hvordan brannen startet

Faktasjekker NTB.