En mann i 40-årene er frifunnet for trusler i Oslo tingrett.
En mann i 40-årene er frifunnet for trusler i Oslo tingrett.

Tiltalt for trusler sendt PFU og norske redaktører: Mann frifunnet

Tingretten langt fra sikker på skyldevne. Dommen er anket.

Publisert Sist oppdatert
  • Artikkelen er oppdatert med kommentar fra aktor i saken.

En mann i 40-årene er i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter i en sak som blant annet gjaldt trusler mot to redaktører, i ett tilfelle adressert til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Mannen satt fengslet i et annet land på handlingstidspunktet, kommer det fram i dommen, som også viser til opplysninger om soningsforholdene og mannens psykiske helse på tidspunktet.

Etter en helhetsbedømmelse er retten «langt fra sikker på om tiltalte da hadde skyldevne», står det i dommen.

Dermed ble mannen frifunnet på alle punkter i trusseltiltalen, som totalt hadde mer enn 100 fornærmede parter. Både lagdommere, en høyesterettsdommer, en tingrettsdommer, en tidligere riksadvokat, statsadvokat, politiadvokater, Justisdepartementet og flere kommuner har mottatt trusler.

Frifinnelsen ble avsagt i slutten av februar, men er ikke rettskraftig; dommen er anket fra påtalemyndighetens side.

– Bakgrunnen for frifinnelsen er at retten fant at det var tvil om tiltaltes tilregnelighet på gjerningstidspunktene. Påtalemyndigheten er av en annen oppfatning etter bevisførselen, og har derfor anket dommen. Anken er sendt inn til Borgarting lagmannsrett, og vi avventer nå lagmannsrettens beslutning om saken skal slippe gjennom til ny behandling der, kommenterer konstituert statsadvokat og aktor i saken, Stian F. Hermansen.

Powered by Labrador CMS