Reidun Kjelling Nybø synes det er bakvendt og underlig med kutt i statstøtte til IJ. Foto: Aleksander Ramberg
Reidun Kjelling Nybø synes det er bakvendt og underlig med kutt i statstøtte til IJ. Foto: Aleksander Ramberg

- Underlig med kutt i støtte

IJ får mindre samtidig som det gis millioner til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikken.

Kulturdepartementet sendte fredag ut høringsnotat om støtteordning til kvalitetsjournalistikken. Der gikk de inn for en stipendordning i regi av for eksempel Skup eller Fritt ord. Institutt for journalistikk (IJ) var ikke nevnt.

-  Jeg finner det underlig at regjeringen kommer med denne ordningen samtidig som de kutter i støtten til IJ. IJ har jo nettopp som formål å heve kvaliteten på journalistikken, sier styrleder Reidun Kjelling Nybø i IJ.

Nye kutt

IJ har det siste året gjennomført en stor omstillingsprosess. Instituttet har mistet to og en halv million i statstøtte, halvert staben, solgt hus og flyttet inn i nytt.

-  Vi har bedt om tid for at nye IJ skal få satt seg. I stedet opplever vi nå at det skal kuttes ytterligere. Akkurat hvor mye det blir vet vi ikke før til mandag. Men vi har fått signaler om at det nok vil bli en million mindre i statsøtte, altså fra seks til fem millioner.  

Nybø peker også på at Mediestøtteutvalget ikke bare foreslo nyordning for støtte til kvalitetsjournalistikken, men og en økt støtte til IJ.

-  Regjeringen har altså valgt å se bort fra dette. Det er bakvendt og underlig når vi nå mer enn noen gang har behov for kompetanseheving innen journalistikken. Kuttene går heller ikke utover de store redaksjonene, men de mindre ute i distriktene. Argument om at bransjen skal holde etterutdanning selv faller derfor bort, når det i stor grad også gjøres.

Ikke kritisk til støtte

Reidun Kjelling Nybø setter nå sin lit til at den nye kulturministeren kan finne inndekning for at IJ skal få beholde støtten på samme nivå som i dag. Det være seg innenfor eller utenfor støtteordningen.

- Jeg vil på ingen måte sable ned forslaget. Jeg er glad for all støtte til kvalitetsjournalistikk. Og det er prisverdig at regjeringen vil støtte dette. Det jeg altså finner underlig er at de samtidig tar fra et tiltak man vet fungerer.  

 

 

Powered by Labrador CMS