Én av fire norske journalister er religiøse. Illustrasjonsfoto. Foto: Ian Britton / Flickr.com
Én av fire norske journalister er religiøse. Illustrasjonsfoto. Foto: Ian Britton / Flickr.com

Få journalister tror på Gud

Bare én av fire journalister bekjenner seg til en religion. Det viser en undersøkelse av norske journalisters holdninger.

Published

Under Nordiske Mediedager i Bergen blir det hvert år presentert en undersøkelse om journalisters medievaner og holdninger.

Et av spørsmålene i årets undersøkelse var: «Bekjenner du deg til en bestemt religion?»

26 prosent av journalistene svarer ja, 74 prosent svarer nei, skriver Dagen.

Samtidig viser tall fra Norsk Monitor, der Ipsos annethvert år stiller folk spørsmålet «Tror du på Gud?», at andelen troende her i landet har falt markert siden 80-tallet.

Andelen som svarer at de tror på Gud har falt fra 52 prosent i 1985 til 34 prosent i 2017. I samme periode har andelen ikke-troende økt fra 21 til 46 prosent.