Britt Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Britt Sofie Hestvik er ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Kommunal Rapport-journalist anklages for ulovlig avlytting

– Kan ikke se at det skal være gjort noe ulovlig, svarer redaktør Britt Sofie Hestvik.

Publisert   Sist oppdatert

Lenvik kommune beskylder Kommunal Rapport (KR) for å ha gjort ulovlig avlytting av nåværende og tidligere ansatte på gangen under et møte var lukket 7. desember i fjor.

Fagbladet har dekket kommunen i Troms kritisk over lang tid, blant annet gjennom flere saker som reiser spørsmål om habilitet. I et brev til redaktør Britt Sofie Hestvik ber kommunens informasjonssjef Arve Svestad om redaksjonens tilsvar til det han mener bryter med straffelovens paragraf 205 om retten til privat kommunikasjon. Den forbyr uberettiget avlytting av kommunikasjon mellom andre ved bruk av teknisk hjelpemiddel.

Lover svar

I brevet beskriver han at journalister og tilhørere gikk ut på gangen da møtet ble lukket. Der ble nåværende rådmann, tidligere rådmann og personalsjefen stående og snakke i en gruppe tre til fire meter bortenfor to journalister fra KR som satt i en sofa. Journalistene hadde ifølge kommunen ikke tilkjennegjort seg, men de som stod på gangen visste at de representerte fagbladet.

– Ingen av kommunens ansatte hadde på noe tidspunkt, verken i tidligere pauser eller undermøtet, hatt kommunikasjon med journalistene, men de tilstedeværende personervar klar over journalistenes nærvær. De var ikke tilsnakket, eller på noen som helstmåte inkludert samtalen. Stemme-nivå og avstanden mellom gruppen og journalistene var såpass stor at journalistene ikke kunne oppfatte innhold isamtalen uten å fokusere, heter det i brevet fra Svestad.

Da journalistene etter fem til ti minutter blir tilsnakket gjøres kommunens ansatte oppmerksomme på at opptak gjøres. Journalisten bekrefter ifølge brevet at opptak er gjort, og aksepterer etter hvert å avslutte dette, men ikke å slette opptaket.

Saken er tidligere omtalt av Folkebladet.

Ifølge brevet har det også tidligere kommet til diskusjon mellom partene om «arbeidsmetodene til journalister i Kommunal Rapport». Det står at de som var involvert fra kommunens side i det som skjedde 7. desember, anser det som skjedde som en så stor krenkelse av personvernet at de ikke kan la saken passere uten reaksjon.

Kommunal Rapports redaktør avviser at noe ulovlig har skjedd.

– Jeg stusser over kommunens vurderinger. Anledningen var et kontrollutvalgsmøte, og den omtalte samtalen skjedde på gangen utenfor møterommet i et offentlig bygg. De som snakket måtte vite at de ikke snakket i lukket rom. Så lenge det snakkes i det offentlige rom, er jeg uenig med Lenvik kommune i at straffelovens paragraf 205 er aktuell. Jeg skal svare kommunen så presist som mulig så snart som mulig, skriver Hestvik i en e-post til Journalisten.

Tilbakeviser krig med pressen

I et innlegg publisert av Folkebladet i nyttårshelgen omtalte lokalpolitiker Jasmin Agovic-Nordaas (Venstre) håndteringen som om kommunen er i krig med Kommunal Rapport. I likhet med Hestvik avviser han at den såkalte avlyttingen er ulovlig.

– Det er meget betenkelig at Lenvik kommune bruker energi på slike saker velvitende hvilke utfordringer kommunen egentlig har. Det er også betenkelig at kommunen ikke tar seg tid til å analysere loven nøye før de går ut og uten grunnlag skyter mot en respektert fagavis. Min sterke anbefaling til Lenvik kommune er å bruke tid og energi på å bli bedre på det de tydelig er dårlig på, i stedet for å skyte budbringeren hver gang noen fremsetter kritiske innvendinger mot kommunen, skriver Agovic-Nordaas.

Svestad tilbakeviser at kommunen er i krig med fagbladet, eller at de forsøker å kneble pressen. Informasjonssjefen skriver at de vil høre redaksjonen før de tar stilling til om saken skal anmeldes. Han utdyper også hvorfor kommunen ser det som så nødvendig å forfølge saken.

– Dagens smarttelefoners generelle mikrofonkvalitet, eventuelt supplert med en bitteliten retningsstyrt mikrofon, gjør at de kan «oppfatte» innhold i samtaler, som det menneskelige øret ikke der og da kan. Dermed oppheves de normale «fysiske» grensene for hva som regnes som trygg avstand til at tilhørere (ved bruk av digitale hjelpemidler) kan overhøre innhold i en privat samtale. Verken administrasjon, folkevalgte og ikke minst pressen selv, er tjent med at man skal stå med vaktsomt blikk mot journalister, og lure på om det som sies dokumenteres digitalt. Og det både bør og skal være unødvendig for alle som oppholder seg i nærheten av journalister å måtte trekke seg tilbake til ett «lukket» rom for å diskutere tema som ikke er ment for offentligheten, heter det i innlegget.