Redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport slipper å se noen av fagbladets ansatte bli anmeldt. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport slipper å se noen av fagbladets ansatte bli anmeldt. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Lenvik kommune dropper å politianmelde Kommunal Rapport-journalist

Takker i stedet ja til redaktør Britt Sofie Hestviks invitasjon til dialog med fagbladet.

Publisert   Sist oppdatert

Kommunal Rapports journalist slipper å bli politianmeldt. Det bekrefter informasjonssjef Arve Svestad i Lenvik kommune overfor Journalisten.

– Vi går ikke videre med den saken fordi vi ikke ser det som hensiktsmessig å bruke ressurser på. Vi gikk høyt ut, men vårt fokus har vært å sette søkelys på arbeidsmetodene til Kommunal Rapport og hvordan journalister skal oppføre seg.

– Betyr det at dere ikke lenger mener at det som skjedde er i strid med straffelovens paragraf 205?

– Det kunne ha vært interessant å teste det, men vi ser det ikke som ressursmessig forsvarlig.

Fagbladet har hatt en kritisk dekning av kommunen i Troms over lang tid, blant annet gjennom flere saker som reiser spørsmål om habilitet. Men kjernen av striden knytter seg til 7. desember i fjor da to journalister fra redaksjonen var i kommunen for å dekke et møte i kontrollutvalget. Mens journalistene og noen ansatte i kommunen stod på gangen mente kommunens ansatte at de ble ulovlig avlyttet gjennom opptak på en mobiltelefon etter straffelovens paragraf 205 om retten til privat kommunikasjon. Den forbyr uberettiget avlytting av kommunikasjon mellom andre ved bruk av teknisk hjelpemiddel. Kommunal Rapport (KR) har avvist at det er snakk om ulovlig avlytting.

Journalist Lisa Rypeng sier at hun hele tiden har sett på kommunens påstander som grunnløse, og at hun nå registrerer at kommunen ikke vil gå til politianmeldelse. For øvrig viser hun til redaktør Britt Sofie Hestvik for kommentarer.

Redaktøren har ikke fått noen bekreftelse direkte fra kommunen om deres konklusjon, og tar derfor et mildt forbehold i sin kommentar:

– Hvis det medfører riktighet at de har lagt bort tanken om politianmeldelse, er det fint, sier Hestvik til Journalisten.

Les også: Kommunal Rapport-journalist anklages for ulovlig avlytting

Vil ikke forskuttere dialog

I stedet for politianmeldelse har partene nå til hensikt å gå i dialog, slik redaktøren inviterte til i sitt svarbrev til kommunen.

– Den dialogen er vi interessert i. Det er ingen som er tjent med at det skal være ondt blod mellom Lenvik kommune og journalistene i Kommunal Rapport. Så vi er interessert i å prate med dem om hvordan vi i fremtiden kan ha et profesjonelt forhold, sier Svestad.

Han sier at kommunen respekterer at journalistene har en jobb å gjøre.

– Men det er en del etiske grenser vi påtaler her og som vi syns de har passert. Vi vil stille spørsmål om vi kan forvente lik oppførsel i fremtiden, eller om de tar våre reaksjoner og tilbakemeldinger inn over seg. Må vi fysisk flytte oss over i et annet rom? For om det er en formell eller uformell samtale må det være grenser for hva vi kan avlyttes på - om det snappes opp en setning som kan bli brukt i journalistisk øyemed. Det er greit å få avklart om det er slike arbeidsmetoder vi kan forvente i fremtiden.

Informasjonssjefen forventer at møtet vil bli holdt over telefon eller Skype.

– Vi reiser i hvert fall ikke til Oslo for et slikt møte.

Redaktør Hestvik vil ikke forskuttere dialog som skal gå med kommunen i mediers spalter.

– Vil de takke ja til å samtale med oss, så er det interessant. Jeg ser fram til det, så får vi ta det derfra, sier Hestvik.

Les også: Kommunal Rapport svarer kommune: – Høylytt angrep på våre journalister