Resultat etter skatt er 15,7 millioner for morselskapet Budstikka.Media. Foto: Birgit Dannenberg
Resultat etter skatt er 15,7 millioner for morselskapet Budstikka.Media. Foto: Birgit Dannenberg

Kjøp løfter Budstikka

Nyinnkjøpte Tjenestetorget bidrar positivt på bunnlinjen.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge administrerende direktør Terje Tandberg er det kjøpet av Tjenestetorget som bidrar til en positiv vekst på inntektssiden så langt i år, sammen med en økning i opplagsinntektene på 3,9 prosent.

Resultat etter skatt er 15,7 millioner for morselskapet Budstikka.Media.

Driftsinntektene i morselskapet akkumulert for året var på 111,455 millioner kroner. Det er en svak nedgang fra i fjor. I samme tid er kostnadene redusert med i overkant av 10 millioner kroner, viser tall fra selskapet.

Litt ned

Annonseinntektene er med på å trekke ned inntektene i medieselskapet noe. Inntektene fra reklame på papir og nett falt med 600.000 kroner ved utgangen av august.

– Vi er godt fornøyde med resultatutviklingen vår. Året startet dårlig i reklamemarkedet, kanskje også dårligere enn sammenlignbare mediehus, men utviklingen gjennom sommeren er vi godt fornøyd med. Når kostnadssiden utvikler seg fornuftig, så ser det bra ut, sier Tandberg.

Tandberg ønsker ikke å spå for mye om hvordan bunnlinjen vil utarte seg i tredje tertial, men viser til prognoser fra IRM som forteller om reklamevekst ut året. Og disse prognosene tror Tandberg på, og mener de burde kunne reflekteres i Budstikka.

Salg og kjøp

Tidligere i høst ble det kjent at Mecoms grunnlegger David Montgomery vil trekke seg som administrerende direktør i mediekonsernet. Tidligere sjef for Mecom-eide Edda Media, Jan Moberg, sa da til Journalisten at han trodde at Edda vil kunne bli delt opp og solgt stykkevis når Montgomery går av.

Edda Media er største eier i Budstikka med 31,5 prosent av aksjene. Tandberg håper på fortsatt lokalt forankret eierskap dersom posten skulle bli solgt, slik situasjonen er med de øvrige 2500 aksjonærene.

– Nå er det jo slik at man ikke kan velge hvilke aksjonærer du skal ha. Vi kan ikke påvirke det, og bruker derfor ikke energi på å spekulerer rundt det.

Tandberg avviser samtidig at Budstikka er interessert i å kjøpe noen av Edda selskap rundt Oslo, som lokalavisene i Oslo eller Østlandets Blad i Ski. Han sier at det for Budstikkas del er viktig å holde fokus på Asker og Bærum, og der har ikke Edda andre eierposter enn aksjene i Budstikka.

Powered by Labrador CMS