Mediefolk:

Hélène A. Formo (49)

har startet som kommunikasjonsleder i den rusforebyggende organisasjonen IOGT. Organisasjonen driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge.

Formo har bred erfaring fra kommunikasjonsyrket og har tidligere arbeidet i blant annet Trygg Trafikk, Fairtrade Norge, Opel Norge og Kirkens Nødhjelp.