Granerud trekker seg fra redaktørjobb

Rælingens ordfører Terje Granerud ville jobbe deltid som ordfører og deltid som redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad i ett år fra august. Det blir det ikke noe av.

Published   Updated

– Jeg valgte å trekke søknaden om deltidspermisjon fra ordførerstillingen fordi det ble så fryktelig uoversiktlig. Det betyr at jeg fortsetter som ordfører her i Rælingen og at jeg har trukket meg som EUBs nye redaktør, bekrefter Granerud.

Det vakte både oppsikt og strid da Terje Granerud søkte om å jobbe redusert (halv tid) i ordførerstillingen, for samtidig å kunne jobbe som redaktør i en avis i samme fylke. Han ble beskyldt både for å svikte velgerne og for å være «Akershus Berlusconi», og han vedgår nå at det er denne kritikken som har fått ham til å trekke permisjonssøknaden.

– Det ble så mye taktikk og posisjonering i et politisk spill rundt denne saken at det ble uholdbart. Ved å fortsette på heltid som ordfører ut perioden, snøyt jeg mine politiske motstandere for den muligheten, sier Ap-ordføreren.

«Grunnløs kritikk»

Selv om han trekker søknaden, mener han fortsatt at kritikken mot hans planlagte dobbeltrolle som ordfører og redaktør i samme fylke er helt grunnløs.

– Eidsvoll og Rælingen ligger i to helt ulike deler av Romerike, og de har verken noen geografiske eller politiske berøringspunkter med hverandre. Jeg kan ikke fatte eller begripe at dette er en sak, sier Granerud som hevder at han «nøye vurderte dette» da forespørselen fra Eidsvoll Ullensaker Blad kom.

– Jeg tok det også opp med styrelederen i EUB, Dag Rustad, som ikke hadde noen betenkeligheter. Selv om han er fra Høyre, og jeg alltid har vært sosialdemokrat.

Tidligere Romerikes Blad

Omtalen som Akershus Berlusconi bare ler Granerud av.

– Det er så dumt at det blir litt sjarmerende. Jeg har ingen eierinteresser i noen medier, utover 10 aksjer i EUB. Og med om lag 8000 EUB-akskjer totalt, er jo ikke dette akkurat noen stor post.

At den tidligere Romerikes Blad-redaktøren takket ja til forespørselen om redaktørstillingen i langt mindre Eidsvoll Ullensaker Blad forklarer han med at han har jobbet der tidligere, som markedssjef.

– Det er en god lokalavis med et betydelig potensial. Jeg er et avismenneske, og har noen tanker på hvordan man kunne videreutvikle avisen til å bli et enda bedre redaksjonelt produkt med solid økonomi. Stillingen er spennende, sier Granerud.

Lyser ut på nytt

Stillingen som redaktør vil nå omgående bli utlyst på nytt, opplyser Eidsvolds Blads styreleder Dag Rustad.

– Kan det være aktuelt å prøve en midlertidig løsning for ett år, mens Granerud fullfører sin ordførerperiode?

– Nå søker vi etter en ny redaktør, så får vi se hva som skjer. Vi forholder oss til situasjonen slik den er i dag, og alt jeg kan si er at ingenting er utelukket, sier Rustad.