Krf-leder Knut Arild Hareide sammen med programleder Jarle Roheim Håkonsen og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Andrea Gjestvang
Krf-leder Knut Arild Hareide sammen med programleder Jarle Roheim Håkonsen og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Andrea Gjestvang

Kyrre Nakkim: – Det var litt for mye prating i munnen på hverandre i går

At de ustanselig avbrøt hverandre tror han skyldes høyt adrenalinnivå siden det var den første partilederdebatten.

Publisert   Sist oppdatert

Direkte fra Arendal på NRK1 møttes lederne fra ni politiske partier til dyst. Halvannen time moderert av programlederne Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen. Økonomi og ikke minst norske verdier stod på agendaen. Og i et avbrøt de forskjellige kandidatene hverandre. Noen mer enn andre og reaksjonene uteble ikke. Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum kaller formatet underholdende men mener det er utdatert og gir ingen velgerveiledning.

I kommentaren viser han til at det i Norge ikke er noen formelle regler, mens det i USA er enighet om taletid og ikke å snakke i munnen på hverandre. Stavrum mener at det er viktig at NRK oppfyller behovet for de store felles debattene. 

«For at de skal være nyttige, er det et rimelig krav at alle partiene får lik anledning til å fremlegge sine synspunkter og ro til å fremføre dem.»

Stavrum foreslår å stramme inn rammene for taletid, faste replikker og eventuelt kutte mikrofonene til den som ikke har ordet. Han viser til at Venstre-leder Trine Skei Grande like etter debatten sa at hun håper seerne ikke oppfattet debatten som kaklete.

Det ble mye prating

Samfunnsredaktør Kyrre Nakkim i NRK sier til Journalisten at han i all hovedsak synes debatten var ganske bra. Målene bak debatten er å vise hva partiene står for og skillelinjene mellom disse. Temaet norske verdier visste de på forhånd ville bære preg av springende svar. NRKs mål var å vise fram de ideologiske forskjellene og ga politikerne mulighet til dette. 

– Og så kan man være enig eller uenig i måten dette ble brukt på. 

Kyrre Nakkim
Kyrre Nakkim

Nakkim mener det er naturlig at partilederne bruker one-linere for å spre budskapet i en debatt. Slik er det alltid, sier han. Uansett om det er i en debatt på TV eller et torgmøte. Fordi partilederne mener det er den beste måten å kjapt få fram hva de mener. 

Hva angår avbrytelsene i går, er Nakkim enig med Stavrum. 

– Ja, det var litt for mye prating i munnen på hverandre i går. Vi ba dem ikke gjøre det. Det ble ikke bra. Vi får se hvordan vi skal unngå det senere. Jeg tror de var overtent og fulle av adrenalin fordi det var den første partilederdebatten. Den er viktig for dem, ikke fordi den flytter velgerne, men fordi den gir en stemme inn i valgkampen og så gir den en kraft inn i organisasjonen. Går debatten godt blir det som sagt brukt ute i organisasjonen. 

Formatet er til vurdering hele tiden, forklarer han. Og vanligvis vil også ekspertise bli hentet inn i debattene, men i den første debatten må skje på politikernes premisser. 

– Det er deres arena, ikke journalistene. Politikerne må selv finne fram, sier Nakkim. 

På mandag kveld fulgte 750.000 debatten. Nakkim påpeker at det også er nødvendig å se på helheten NRK sender ut med valgsendinger hver eneste ukedag på TV, sendinger på web, på Facebook og i radio. 

– Blir du overrasket over gårsdagens opptreden under debatten?

– Nei, jeg har holdt på med dette i 30 år så jeg blir ikke overrasket. Folk glemmer hvordan det var før og romantiserer. Gro og Kåre snakket i munnen på hverandre de òg. I tillegg var det ganske frekke mot hverandre. Dagens politikere holder et bra retorisk nivå og vet godt å kommunisere. Det er godt de får noe igjen for millionene de bruker på pr-rådgivere og tidligere journalister som veileder dem. 

Et vanskelig format

Statssekretær Sigbjørn Aanes er statsminister Erna Solbergs rådgiver. Han har lenge argumentert for at debattene med mange deltagere og dårlig tid er for kaotisk. 

– Det har ikke med NRK eller programlederne å gjøre. Det er rett og slett et veldig vanskelig format. Det ville vært bedre å strukturere med flere dueller på konkrete tema. Det gjør det enklere for seerne å følge siden det blir en tråd. 

Han kan ikke huske at de i går fikk beskjed om ikke å snakke i munnen på hverandre. Seerne av debatten i går er først og fremst over 50 år og Høyre tror disse er opptatt av politikere som forteller om egne løsninger fremfor å krangle og snakke i munnen på hverandre.

– Det var vårt utgangspunkt. 

Fyller et behov

– Dette er slik partilederdebatter ofte er, slår Camilla Ryste fast. Hun er partileder Jonas Gahr Støres pressekontakt. – Det er ni kandidater som alle har et sterkt ønske om å få fram budskapet sitt innen de 90 minuttene som er satt av. 

Ryste vil ikke spekulere i om formatet er det rette og legger til at Arbeiderpartiet stiller når de blir invitert til å stille i debatter.

Hun mener at det uansett er et behov for debatter av denne typen. Kanskje særlig når man ser på verdidebatten som har gått den siste tiden.

– Vi har færre fellesarenaer med et mer fragmentert offentlig ordskifte. I det perspektivet mener jeg sendinger som partilederdebatten fyller et behov.