Svak avslutning på fjoråret i Polaris

I år skal kostnadene reduseres med minimum 70 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mediekonsernet leverte et driftsoverskudd for hele fjoråret på 180 millioner kroner. Det er en økning på 10 millioner fra 2014 og gir en driftsmargin på 11,1 prosent.

Samtidig leverer medieselskapet 76 millioner færre driftsinntekter. Dette skyldes blant annet bortfall av trykkeriavtalen med VG. På papir faller annonseinntektene med 72 millioner kroner til 535 millioner, mens de på nett øker til med 24 millioner til 234 millioner kroner.

For fjerde kvartal isolert fikk papiravisene en annonseknekk og så 23 millioner kroner forsvinne. En tilbakegang på 14,6 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Driftskostnadene «redder» driftsresultatet. For året er kostnadene redusert med 74 millioner kroner fra 2014 og var for fjoråret på 1,149 milliarder kroner. Mye av dette skyldes omstillingskostnader som i 2014 hadde en engangseffekt på 73 millioner kroner. I fjor var effekten på 9 millioner kroner.

– Konsernet fikk i fjerde kvartal merke en svakere utvikling i norsk økonomi også i våre regioner, som gjør at annonsering fra forbrukerrettede bransjer som bil, dagligvare, etc. ble redusert, sier konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten.

Flere kutt

I utsiktene skriver konsernet at inneværende år forventes det at annonseinntektene vil ha en svak utvikling, altså fall, som følge av svak økonomi og endringer i medieøkonokmien. På abonnementssiden forventes det til gjengjeld vekst.

– Konsernet skal realisere minimum 70 mill. i resultatforbedrende tiltak i 2016.

I investorpresentasjoen skriver konsernet at det i fjor og inneværende år gjennomføres resultatforbedrende tiltak på over 160 millioner kroner. Dette innebærer blant annet nedbemanninger og endrede pensjonsordning, frekvensendringer, redusere trykk- og distribusjonskostnad, strukturelle endringer og samarbeidsløsninger, samt generell effektivisering.

I alt ble antall årsverk i konsernet redusert med 84 som følge av kostnadsprogrammet. Samtidig øker likevel bemanningen som følge av kjøp av nye selskap. I alt 42 nye årsverk kom til på denne måten.

Siden utgangen av 2012 har Polaris Media redusert bemanningen med 148 årsverk og er nå på 888 årsverk.

Digital vekst

Veksten i digitale annonseinntekter fortsetter, men i lavere tempo i fjor enn året før. Totalt øker inntektene med 12 prosent, mot 18 prosent året før. Størst vekst er annonsestrømmen på mobil hvor konsernet omsatte for 66 millioner kroner i fjor, opp 15 millioner fra året før. På nett er omsetningen økt med 9 millioner kroner, til 168 millioner.

Samtidig faller antall unike brukere på nettsidene til konsernets mediehus. I fjerde kvartal var 343.127 unike brukere innom daglig. Det er en tilbakegang på 7 prosent, eller i overkant av 26.000 brukere.

Dette hentes inn igjen på mobil hvor antall unike daglige brukere øker med 21 prosent til 299.956 brukere. Det gir en økning på over 62.000 brukere.

– Vi ser at innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker blir godt mottatt av leserne våre. Det gjenstår likevel mye arbeid med å styrke produktene og øke bruken av de digitale abonnementsproduktene, sier Koch.

15 mediehus i konsernet har innført såkalte pluss-løsninger og rundt 138.000 abonnenter er digitalisert.

– Vi ser tendenser til bedre abonnementsutvikling blant mediehusene som har lansert Pluss-løsninger. Det er spesielt god utvikling i antall brukere med Digital-abonnement, men også bedre tendenser innen produktene Komplett og Helg+Digital.

Inntektsfall over hele linja

Mediehusene i Polaris er delt inn i tre undergrupper. Størst er Adresseavisen Gruppen som hadde en omsetning på 815 millioner kroner i fjor. En nedgang på 18 millioner. Samtidig som driftsmarginen øker med 14,5 prosent.

Annonseinntektene faller med 20 millioner kroner i perioden, mens brukerinntektene øker med 9 millioner kroner. Kostnadene i gruppen er redusert med 25 millioner.

I Polaris Media Nordvestlandet, som omfatter blant annet Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, var omsetningen ned 14 millioner kroner til 373 millioner.

Annonseinntektene ble redusert med 9,3 prosent eller 18 millioner kroner til 179 millioner i perioden, mens brukerinntektene øker med 2 millioner til 161 millioner kroner. Kostnadene er redusert med 23 millioner til 344 millioner kroner.

Polaris Media Nord-Norge hvor blant annet Harstad Tidende og iTromsø teller inn omsatte for 234 millioner kroner i fjor. Det er en tilbakegang på 13 millioner kroner.

Her faller både annonseinntektene: ned 8 millioner (-7 prosent) til 119 millioner, og brukerinntektene: ned 1 million kroner (-2,2 prosent) til 84 millioner kroner. Kostnadene er samtidig redusert med 20 millioner kroner.

Særlig i Sunnmørsposten og Adressa merker det fall i annonseinntekter innen områdene stilling og eiendom.

Endrede verdier

Som følge av svak økonomi har konsernet gjennomført en nedskrivning på goodwill knyttet til mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke på til sammen 98 millioner kroner. Dette ble gjort i fjerde kvartal.

Sistnevnte har 1,1 prosent færre abonnenter ved utgangen av fjoråret enn de hadde ved inngangen.

Samtidig bokførte Polaris en gevinst på 14,3 millioner kroner for salget av 0,13 prosent av finn. Den gjenværende aksjeposten er nå innregnet i balansen med 1,011 milliarder kroner. En økning fra tidligere 54 millioner.

Til sammenligning verdsetter Oslo Børs Polaris Media til 1,172 milliarder kroner.

Det samlede opplaget i konsernet er på 210.692 eksemplarer. Det er en nedgang på 5,1 prosent fra året før. Målt i prosent er fallet minst på Nordvestlandet med en tilbakegang på 3,3 prosent  (- 3.113 eksemplarer). I Adressa er det samlede opplaget tilbake 4,8 prosent (-5.092 eksemplarer). Opplagsfallet er størst målt i prosent i Nord-Norge hvor tilbakegangen er på 8,8 prosent (-3.171 aviser).

Styret i Polaris har foreslått et utbytte på 1,25 kroner per aksje for fjoråret.

 

Artikkelen oppdateres

Powered by Labrador CMS