DET SISTE BESØKET: Per Brunvand (t.v.) på besøk i Dagsavisen tidligere i år. Sammen med Arne Strand (t.h.) og Dagsavisen-sjef Eirik Hoff Lysholm gikk Brunvand engasjert gjennom avisens utgavesatsinger. Han var spesielt opptatt av nysatsingen på Rogalands Avis, en avis han ledet i fem år på 70-tallet. FOTO: EIRIK HOFF LYSHOLM
DET SISTE BESØKET: Per Brunvand (t.v.) på besøk i Dagsavisen tidligere i år. Sammen med Arne Strand (t.h.) og Dagsavisen-sjef Eirik Hoff Lysholm gikk Brunvand engasjert gjennom avisens utgavesatsinger. Han var spesielt opptatt av nysatsingen på Rogalands Avis, en avis han ledet i fem år på 70-tallet. FOTO: EIRIK HOFF LYSHOLM

Per Brunvand er død

Den tidligere redaktøren i Arbeiderbladet og Rogalands Avis ble 78 år gammel.

Publisert   Sist oppdatert
Etter en kort sykdomsperiode, sovnet Per Brunvand stille inn på Tåsen sykehjem i Oslo dit han ble flyttet fra Diakonhjemmet.

Brunvand var redaktør i Dagsavisen, den gang Arbeiderbladet, fra 1975 til 1991. Før det var han redaktør i Rogalands Avis fra 1971 og journalist i Fremtiden i Drammen fra 1962 til 1966. Etter artium hadde Brunvand vikariater i Arbeidernes Pressekontor og i Oppland Arbeiderblad før han ble journalist i Fremtiden.

Med Per Brunvands bortgang har norsk etterkrigspresse mistet en av sine fremste redaktører, skriver en rekke fremtredende norske pressefolk til hans minne.

Redaktørene Arne Strand, Wiktor Martinsen, Olav Nilssen, Einar Olsen, Tor Axelsen, Aslak Ona, Harald Stanghelle og Thor Viksveen hedrer ham blant annet slik:

«Han tilhørte den generasjonen som måtte aksle jobben med å løfte avisene han ledet ut av sine tette redaksjonelle bindinger til den bevegelse de var sprunget ut av og inn i den moderne journalistikkens krav til uavhengighet fra krefter, som så på aviser som nyttige redskaper for å tjene egne formål. Han ledet sine aviser gjennom det store hamskiftet, og vil alltid bli husket som redaktøren som kjempet harde kamper for å føre norsk journalistikk inn i en ny tid.»

Per Brunvand var presse- og kulturråd ved den norske ambassaden i Helsinki fra 1992. Han var sønn av Olav Brunvand, som også var en kjent norsk pressemann.