Dab (56)

Lokalradiolyttingen har i 2017 økt med 20 prosent. Samtidig har den totale radiolyttingen gått ned, og NRK har tapt lyttere i alle regioner.

Både lyttetiden og andelen som lytter til radio falt i 2017. NRK tapte flest lytterminutter.

Feiringen ved Tryvannstårnet overdøvet ikke de kritiske røstene.

Men Riksrevisjonen vil ikke gå inn i saken.

Øyvind Vasaasen sier alt tyder på at folk fortsetter å lytte til radio.

Dekningen ikke god nok. NRK skal sette opp flere sendere.

Tusenvis av lyttere forlater de store radiostasjonene når de går fra FM til dab. Det er som ventet, sier forskningsleder. 

189 radiostasjoner vil fortsette å sende på FM-båndet over hele landet, i første rekke fem år fram i tid.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet utelukker ikke at det foregår piratsendinger.

Én av tre har ennå ikke skaffet seg en slik radio.

64 prosent av nordlendingene hører radio etter at de største radiokanalene slukket sine sendinger, mot 74 prosent før, viser nye tall.

En gjenbruksordning skal samle inn fullt brukbare FM-radioer og sende dem til både europeiske og afrikanske land når FM-nettet slukkes for riksdekkende radio.

NRK melder at DAB-overgangen i Nordland skjedde uten store problemer.

NRK forsvinner fra FM-båndet i Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag. Dermed kan rikskringkastingens radiokanaler bare høres på dab-radio.

Fiberkabelbrudd førte til problemer med DAB-nettet i store deler av landet onsdag kveld. Norkring opplyser at feilen er rettet og at nettet er oppe igjen.

Fra klokken 24 til 10.30 onsdag har kanalen mottatt 233 telefonhenvendelser med spørsmål om DAB.

FM-nettet i Nordland ble slukket presis klokka 11.11.

Nordland er først ute i radioomleggingen fra FM til DAB. Motstanden blant folk er stor, men for lokalradioene, som fortsetter med FM-sendinger, kan det bety flere lyttere.

Fra onsdag må riksradiolytterne i Nordland over på DAB. 

Radio Norge-eier Bauer Media satser når de landsdekkende radiostasjonene forsvinner fra FM-båndet og går over til DAB i januar.

Sider