Fagpressen (109)

På én time kom det inn 400 svar på #metoo-undersøkelsen Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser sendte ut tidligere denne uken

Fagpressedagen:

Høyres Tage Pettersen og Arbeiderparties Masud Gharahkhani ser ikke bort fra at partiene blir enig om å gi Fagpressen digitalt momsfritak.

Flere tusen i bransjen har fått spørsmål fra de fem presseorganisasjonene. Fikk 400 svar på under en time.

Hvorfor skal fagpressen få momsfritak på analog journalistikk og ikke digital, spør direktør Per Brikt Olsen.

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Fagpressedirektør Per Brikt Olsen understreker at det er snakk om å trygge arbeidsplassene til flere hundre journalister. 

Utsetter forslag til høringen av mediemangfold er ferdig. Trolig behandles momsfritak for fagpressen og salg av enkeltartikler til høsten.

Kan overta roret etter Jan Moberg. To fagblader får fire av plassene i det nye styret.

Presseorganisasjonen mener han har debattevnen, forhandlingsstyrken, gjennomføringskraft og klokskap som den trenger.

Fredag formiddag vedtar styret at Elin Floberghagen tar over som ny leder i Norsk Presseforbund.

Det er 12. året med opplagsvekst. Men annonseomsetningen går motsatt vei. 

Hver dag sender redaksjonen ut nyhetsbrev til 120.000 mottakere. Antallet skal helst tredobles.

– Det er lett å tro at man ønsker seg færre konkurrenter, men da skjønner man ikke hvordan dynamikken i mediebransjen er.

Nå kan du lese nyheter fra fagpressetidsskriftene på Fagpressenytt.no.

Presseorganisasjonene er tilstede i Arendal og benytter det første døgnet til å diskutere presseetikk.

Han har ikke så mange ubrukte kort igjen i stokken. Ett år før pensjonsalder forlater han fagbladet.

Vegard Venli fra Kommunal Rapport fikk gravepris, Nina Kristiansen (bildet) årets redaktør.

Sider