Konfliktfondet (11)

#njlm17

Øker aksjeandelen fra 15 til 28 prosent, og deler fondet på nær 80 millioner kroner i to. Pål Hellesnes er kritisk til økt risiko.

Landsstyret vedtok millionoverføring.

NJs landsmøte:

Landsmøtet utestengte lobbyister og medierådgivere, men ikke markedsførere.

NJs landsmøte:

Se hvordan medlemmenes penger - drøyt 100 millioner kroner - er brukt de siste to årene.

Har 75 millioner på bok til eventuelle konflikter. Nå åpnes det for at noe av pengene kan brukes på andre ting.

NJ klarte ikke å bruke nok vederlagsmidler.

Regnskapet for Norsk Journalistlag viser at organisasjonen gikk med 1,6 millioner kroner overskudd ifjor. Årsaken er god kostnadskontroll og forsiktig budsjettering på inntektssiden.

Utgiftene fortsetter å øke mer enn inntektene for Norsk Journalistlag, som i streikeåret 2002 endte med et årsunderskudd på 1,8 millioner kroner. Egenkapitalen er nå 18,2 millioner kroner lavere enn for et år siden.

Streiken i avisoppgjøret kostet Norsk Journalistlag 10,8 millioner kroner netto. Utgifter til tariffkonferanser, forhandlinger og mekling bringer kostnadene opp i 12,6 millioner. - Forsvarlig pengebruk, mener generalsekretær Trond Idås.

Norsk Journalistlag hadde ved årsskiftet 78 millioner kroner i fondsmidler. Dermed er det en på papiret velbeslått organisasjon som avholder landsmøte neste uke.