MBL (223)

BERGEN (Journalisten:) Vil anbefale overfor hovedstyret at MBL-medlemmene må forplikte seg på avtalen.

BERGEN (Journalisten:) Nå venter bare godkjenning fra MBLs hovedstyre. NJs landsstyre ga sin tilslutning i Bergen torsdag.

227 bedrifter har svart på undersøkelsen om kjønnsbalanse i norske mediebedrifter.

Mediehusene rapporterer første samlede opplagsøkning på 19 år. Se alle opplags- og lesertall for mediehusene her!

MBL har gjennomført en undersøkelse blant norske mediebrukere om betaling for nyheter og nyhetstjenester.

Norsk Journalistlag glapp på påmeldingsfristen, og deltok ikke på høring i stortingskomité.

Mediebedriftene er positive til den blågrønne regjeringens mediepolitikk, men mener arbeidet må starte så snart som mulig. 

Dersom du må på reportasjereise, er reisen regnet som arbeidstid. 

I kjølvannet av #metoo-kampanjen skal Mediebedriftenes Landsforening kartlegge hvor utbredt seksuell trakassering er i norsk mediebransje.

Sjefredaktør John Arne Markussen hos konkurrenten Dagbladet gleder seg over magasinøkning

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Mediebedriftene vil slippe arbeidsgiveravgift og lanserer økt merverdiavgift på NRK-lisensen som én av tre måter å dekke inn kostnaden på.

– Norske myndigheter må sammen med sine nordiske kolleger aktivt arbeide for å endre internasjonale regler, sier Randi Øgrey i MBL.

Seks timer på overtid endte oppgjøret på 3.700 kroner i flatt tillegg. 

NJs lønnskrav oppleves som fornuftige og moderate. Forhandlingslederne håper på løsning.

Vil ha ytterligere justering for dem som tjener under en halv million

Trio mener distributørene tjener hundrevis av ekstra millioner på det som skulle finansiere krevende journalistikk. 

Mener MBLs tellemåte er gammeldags. – Vi bruker ikke opplagstallene til noe som helst, sier kommersiell direktør Ole Johan Sjaastad.

Sider