NJ (581)

Men Even Tømte ble stadig påminnet om at han var annenrangs medarbeider.

Ledelsen mente det var på sin plass å opplyse om avtaler da bedriftsdemokratiet skulle stemme fram nye representanter for de ansatte.

Hvor mye pensjonen til leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad vil koste, er uvisst.

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Midtbø ble enstemmig klappet inn som leder for frilanserne under årsmøtet lørdag. 

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

Norsk Journalistlag (NJ) sier seg uenige med TV 2s fremgangsmåte i jakten på en intern lekkasje, men går ikke videre med saken.

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

Økonomi ble tungen på vektskålen for landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ).

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

For få påmeldt. – Riktig prioritering, mener NJ-leder.

Anette Selmer-Andresen ut av NJs landsstyre.

Språket er journalistikkens viktigste verktøy, da burde NJ hegne om det. Også nynorsken, mener Jens Kihl.

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

ELVERUM (Journalisten): Østlendingens klubbleder og nestleder i NJ i Amedia, Cathrine Loraas Møystad, sier det er viktigere å beholde dagens goder enn å kjempe for nye.

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

Sider