Offentlighet (64)

Justisministeren vil ikke gi offentligheten innsyn før et eventuelt forslag legges fram.

Det er en redselskultur for åpenhet i statsforvaltningen, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven.

NYDALEN (Journalisten:) Men pressen fikk ikke gehør for en svensk modell med innsyn i etterforskningsdokumenter når tiltale er tatt ut.

Presseforbundets Nils E. Øy (bildet) mener det er lovstridig at Norsk filminstitutt (NFI) har kommet med nye, strengere regler for innsyn, etter at NRK-journalister klaget på at de ikke fikk innsyn.

Har unntatt sammendrag om konsekvenser og kostnadsoverskridelser fra offentlighet.

Hensyn kan tale for stengte dører. Men NJ som journalistorganisasjon bør utvise stor grad av åpenhet, sier offentlighetseksperter.

Det internasjonale konsortiet av undersøkende journalister, ICIJ, vil offentliggjøre de omstridte Panama-papirene i starten av mai.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland krever at toppledelsen i Norges Idrettsforbund gir innsyn i regnskaper helt ned på bilagsnivå i framtida.

Vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv.

Riksadvokaten skal lage en ny instruks for hva mediene kan få innsyn i av dokumenter i straffesaker.

Presseorganisasjonene tok til orde for styrket vern om upublisert materiale overfor utvalg som skal levere utredning om straffeprosessloven.

På innsyn.no er det nå mulig å søke i Stortingets postjournaler tilbake til 2009.

I løpet av en helg gjorde Terje Sørbø i Mediebruket Access og Excel unødvendig for å søke i Aksjonærregisteret.

STAVANGER: (Journalisten): Sørlandsporten er lagt død, nå går Fevennen nasjonalt med Innsyn.no.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening vil hjelpe NRK til å få innsyn i overvåkningsvideo som viser dødsfall.

– Trist, mener generalsekretær Arne Jensen.

Presseorganisasjonene:

Forsinket høringsuttalelse ber om at straffeskatt blir offentlig. Vil ha avdøde inn igjen på skattelistene.

Offentlighet:

Arbeidstilsynet bryter loven, mener Torgny Hasås i LO-Aktuelt. Det er pressejurist Kristine Foss enig i.

Tar Riksadvokaten inn for domstolen.

salvesen.jpg(image/jpeg)

Var lei av postjournaler som ikke var søkbare. - Vi hjelper kommunene, enten de vil eller ei.

Sider