PFU (776)

Redaktørforeningen er kritisk til at rådet behandler klager på enkeltsaker og journalister.

Les Ingrid Nergården Jortveits oppsummering av ukens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Mediene identifiserte professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) for å ha sendt seksuelt ladede meldinger til flere unge kvinner.

Se månedens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) om igjen her.

Men behandlingen av klagen skal skje bak lukkede dører.

Utflytende klager tar av tiden og forsinker behandling.

Flere lærdommer å trekke fra ukens Pressens Faglige Utvalg (PFU) om hvilke bilder det er greit å bruke.

Og hva er greit å bruke fra Facebook? Utvalget drøftet nye problemstillinger.

Se dagens møte i PFU igjen.

Investoren skyter penger inn i ny nettavis. Kan han da representere allmenheten i pressens etikkutvalg?

Avisa Nordland ble klaget inn til PFU for dekningen av celleprøvesaken. Nå har partene blitt enige om å løse saken mellom seg. 

Anki Gerhardsen klaget inn NRK, Khrono og VG til PFU.

I min bok er dette elendig journalistikk, sa PFUs leder Alf Bjarne Johnsen, og fikk støtte fra allmennhetens Sylo Taraku.

At vinklingen ble endret underveis, var ikke noe presseetisk brudd, sier utvalget.

Familie skal ikke få dødsbudskap gjennom media, uttaler utvalget.

Tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes vant fram med sin klage på vegne av søsteren i Pressens faglige utvalg (PFU).

Sider