reklametall (6)

Internetts 12-månedersvekst på 12,4 prosent. Dagspressen ned 23,3 prosent. 

Har nå en tredel av den totale omsetningen og puster tv i nakken, ifølge tall fra Mediebyråforeningen.

215 millioner reklamekroner er blitt borte bare det siste året.

Har tapt 168 millioner reklamekroner på ett år.

TVs omsetning på Mediebarometeret faller marginalt for første gang på flere år. Men tallene trekkes i tvil.

Dagspressen taper fortsatt, men henter seg litt inn på reklamestatistikk.