Informasjonsrådgiver i EOS-utvalgets sekretariat

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
EOS-utvalget
Søknadsfrist
21.05.17

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å kontrollere EOS-tjenestene: Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Utvalget foretar regelmessige inspeksjoner av tjenestene. Utvalget behandler også klager fra enkeltpersoner over ulovlig overvåking og nektelse av sikkerhetsklarering, og foretar undersøkelser av eget tiltak.

Kontrollens formål er å se til at EOS-tjenestene ikke begår urett overfor enkeltpersoner, f.eks. ved ulovlig overvåking. Utvalget fører også kontroll med at EOS-tjenestene holder sin virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt i lov og annet regelverk.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder, og består foruten stillingen som nå lyses ut av seks jurister, én teknolog og to administrativt ansatte. Utvalget har også knyttet til seg en teknisk sakkyndig på timebasis. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet.

For nærmere informasjon om utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Informasjonsrådgiver i EOS-utvalgets sekretariat

Vi søker nå en allsidig og samfunnsengasjert person som kan bistå utvalget i en fast stilling som informasjonsrådgiver i EOS-utvalgets sekretariat. Stillingen byr på varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Den som ansettes vil få ansvar både for å sørge for at utvalgets behov for informasjon dekkes, og for å formidle informasjon om utvalget til omverdenen.

Arbeidsoppgavene vil særlig være følgende:

  • Ivareta og utvikle utvalgets eksterne relasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder spesielt forholdet til sammenlignbare kontrollorganer i andre land.
  • Følge og formidle til utvalget offentlig debatt og utviklingen av internasjonale forhold på EOS-feltet.
  • Arbeide med utvalgets utadrettede virksomhet, herunder årskonferanse, nettside, og sosiale medier.
  • Utadrettet arbeid med utvalgets årsmeldinger, særskilte meldinger, pressemeldinger, årsrapporter mv.

Den som ansettes vil få mulighet til å påvirke stillingens innhold i samsvar med utvalgets ønsker og behov.

For stillingen er det ønskelig med utdanning på universitets- eller høyskolenivå, på master- eller bachelornivå (f.eks. samfunnsviter, journalist, jurist eller medieviter). Også personer uten slik utdanning, men med relevant arbeidserfaring, kan søke på stillingen. Stillingen krever evne til å bygge relasjoner, søke informasjon og formidle kunnskap til ulike faggrupper. Engasjement for rettssikkerhet og menneskerettigheter er en forutsetning. Det kreves svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Erfaring fra informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og bruk av sosiale medier i den forbindelse, vil være en fordel.

Den som ansettes må ha høy integritet, og evne til å arbeide selvstendig og strukturert. Også interesse for demokratisk kontroll som mekanisme og forståelse for EOS-tjenestenes plass i samfunnet, er påkrevd. Endelig vil det legges vekt på personlig egnethet.

Arbeidet vil innbefatte noe reising. For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering på høyeste nivå. Dette innebærer at det ikke er mulig å tiltre stillingen før klareringen er gitt. Søkerne kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Stillingen er plassert og lønnet som rådgiver i lønnstrinn 60–68 (p.t. kr 516 000 – kr 598 200). Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i Akersgata 8, 4. etasje (inngang Tollbugata).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 23 31 09 31 eller 993 92 189.

Utvalget foretrekker elektronisk søknad via denne siden (jobbnorge.no). Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å bli vurdert.

Søk på stillingen her: www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 21. mai 2017.

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Les også

Reportasje:

SANDNESSJØEN (Journalisten): Helgelands Blad holder til i et hus fra 1920 med eget trykkeri.

STORTINGET (Journalisten:) Partiets nye mediepolitiske talsperson sier han vil legge vekt på å lytte til mediebransjeaktørene.

Forlater Rema 1000 etter mindre enn ett år.