Kommunikasjonsrådgiver

LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Firma
Helse Nord RHF
Søknadsfrist
19.01.18

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har ca 19 000 ansatte. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her       

Kommunikasjonsrådgiver

Helse Nord RHF har ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Du vil inngå i kommunikasjonsavdelingen sammen med tre gode kollegaer.

Sykehus og pasientbehandling opptar mange. Du får arbeide i et fagfelt som engasjerer og har mye oppmerksomhet. Med stillingen følger selvstendighet og ansvar. Ditt hovedansvar vil være innholdsproduksjon til våre kanaler. Vi søker deg som elsker å skrive og som kan foredle fagstoff til gode historier. Du bør ha erfaring med å arbeide etter journalistiske prinsipper. I tillegg til tekst, skal du også kunne levere film og bilder. Du må ha interesse for å holde deg oppdatert på digitale presentasjonsformer, for eksempel infografikk og digital historiefortelling. Vi tilbyr faglig oppdatering og kurs.

Helse Nords verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Vi krever kvalitet i det arbeidet du leverer, trygghet for at du er etterrettelig og pålitelig, og at du opptrer med respekt overfor alle dem vi er til for.

Arbeidsoppgaver

 • Skribent, fotograf (også film)
 • Redaktør for nyhetsbrev
 • Nettpublisering
 • Ansvarlig for innhold i våre sosiale medier
 • Lede en redaksjon
 • Streaming
 • Delta i strategiarbeid
 • Mediehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Du elsker å skrive og har erfaring med å skrive artikler
 • Du har erfaring med foto og film
 • Du kan arbeide etter journalistiske prinsipper
 • Du har særdeles gode norskkunnskaper
 • Du er oppdatert på digitale medietrender og analyseverktøy
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har minimum tre års relevant erfaring
 • Praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Utdanningsretning

 • Journalistikk / Kommunikasjon

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale og gruppelivsforsikrig inngår i betingelsene.
 • Kurs og faglige oppdateringer

Vi ber om at du ved søknaden legger ved et eksempel på en artikkel/tekst du har skrevet.

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25..

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformajson

 • Anne May Knudsen
  Direktør
  Tlf. 975 92 815

Søknaden sendes elektronisk innen søknadsfristen 19. januar 2018.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Din stillingannonse her? Kontakt annonseselger Frode på mobil: 907 39 687 eller e-post: [email protected]

Søknadsfrist
22.01.2018
Søknadsfrist
22.01.2018
Søknadsfrist
22.01.2018
Søknadsfrist
24.01.2018
Søknadsfrist
26.01.2018
Søknadsfrist
28.01.2018
Søknadsfrist
28.01.2018
Søknadsfrist
28.01.2018
Søknadsfrist
28.01.2018
Søknadsfrist
30.01.2018
Søknadsfrist
31.01.2018
Søknadsfrist
31.01.2018
Søknadsfrist
01.02.2018
Søknadsfrist
03.02.2018
Søknadsfrist
04.02.2018
Søknadsfrist
05.02.2018
Søknadsfrist
09.02.2018
Søknadsfrist
10.02.2018
Søknadsfrist
11.02.2018
Søknadsfrist
11.02.2018
Søknadsfrist
15.02.2018

Les også

Resett hevder de følger Vær varsom-plakaten. Som et motsvar bør andre medier få tydeligere fram hva de etiske retningslinjene betyr, mener Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. 

Språkkviss: Denne gang er det NTB som vakler. For fire år siden skrev nyhetsbyrået skjeletter, denne gang lik.