Dagbladets opplag faller

Dagbladets opplag faller

Opplaget til Dagbladet på papir gikk tilbake i første tertial.

Sammenlignet med fjoråret gikk gjennomsnittsopplaget til Dagbladet tilbake med 9,1 prosent i første tertial i år. Det viser en melding fra Berner Gruppen.

Sviktende inntekter

Opplaget på hverdager i årets første fire måneder var på 123.554 aviser. I snitt var opplaget for fjoråret på 135.611 aviser viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening.

Inntektene til avisen falt i samme periode med 25,5 millioner kroner til 267,1 millioner kroner. I samme tidsrom ble utgiftene redusert med i overkant av 21 millioner kroner til 281,7 millioner kroner.

Dette medførte et svekket driftsresultat for perioden som endte på minus 14,6 millioner kroner, mot minus 10,8 millioner kroner i samme periode i 2007.

Nettet opp

DB Medialab økte i samme tidsrom sin omsetning med 3,5 millioner kroner til 42,6 millioner kroner. Driftskostnadene økte også til 40,1 millioner kroner. På bunnlinjen forbedret selskapet seg fra et underskudd på 2,1 millioner i 2007 mot et overskudd på 1,2 millioner i år.

DB Medialab kjøpte i perioden Start.no sammen med SOL.

Svakere trykk

Redusert sidetall og opplag i papiravisen Dagbladet påvirket omsetningen til Dagblad Trykk som ble redusert med 7,8 prosent til 77,5 millioner kroner. Lønnskostnadene ved trykkeriet ble redusert i samme periode med 8,5 prosent. Dette vil bli videreført i andre halvår.

Driftsresultatet til trykkeriet ble forverret med 2,7 millioner kroner sammenlignet med i fjor og fikk ett underskudd på 3,8 millioner kroner.

Svakt marked

De finansielle investeringene til Dagbladets eier Berner Gruppen fikk en betraktelig svakere markedsverdi. Mens postene ved utgangen av forrige tertial hadde en markedsverdi på 761 millioner kroner, priset markedet dem til 603 millioner kroner ved utgangen av første tertial.

Dette forklares med den generelle nedgangen i aksjemarkedet og betydelige urealiserte kurstap blant noen av de største postene i porteføljen.

Konsernet Berner Gruppen fikk et noe svakere resultat sammenlignet med samme periode i fjor. Underskuddet endte på 23,9 millioner kroner, mot 21,2 i minus i fjor.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.