Vant fram med kritikken

LANDSMØTET (Journalisten): Men OJs leder måtte gå botsgang.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Under den første dagen på Norsk Journalistlags landsmøte på Gardermoen tok Oslo Journalistklubbs leder Martin Riber Sparre sterkt til orde i Journalisten mot endringer i ekslusjonsparagrafen i NJs vedtekter.

Eksklusjonsendringer

Endringen, som ble foreslått av Landsstyret (LS), gikk ut på at begrepet illojalitet skulle føres inn i paragrafen. Første avsnitt skulle formuleres slik:

“Medlemmer som klart motarbeider NJs formål, opptrer illojalt eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14”.

Sparre sa til Journalisten at han fryktet hva en slik endring kunne bety i fremtiden dersom man er meningsmotstander av ledelsen, og spurte hvem som skulle definere og avgjøre hva illojalitet ville vært.

Journalisten kjenner til at utspillet utover kvelden var gjenstand for livlig diskusjon på konferansehotellet.

Ingen stor sak

Under landsmøtet andre dag trakk Jan Børge Leirvik forslaget på vegne av landsstyret.

- Det har hele tiden vært LS klare oppfatning at det dreier seg om illojale handlinger. Derfor var det foreslått to ord, ett verb og ett adjektiv. Så har kanskje en del av oss lest Journalisten det siste døgnet. Og noen har oppfattet at det kunne gjelde divergerende meninger, sa Leirvik.

Han gjorde det klart at endringen ikke var noen stor sak for landsstyret og mente dagens paragraf er god nok som den er.

 - Vi har ikke hatt til hensikt at divergerende meninger skulle oppfattes som illojale.

Botsøvelse

OJ-lederen gikk så på talerstolen og gjennomførte en botsøvelse man i landsmøtesammenheng sjelden har sett maken til:

- OJ var imot forslaget om illojalitet. Derfor burde jeg være glad når forslaget nå er trukket, men jeg gjorde noe jeg er lei meg for. Og jeg har et behov for å si unnskyld.

- Landsmøte, NJ, Thomas og Elin. Jeg lot meg intervjue i Journalisten om OJs syn på forslaget om paragrafen. OJ har behandlet forslaget i to styremøter og var, og er, motstandere av begrepet. Men så går det galt. I intervjuet tar jeg i alle fall et ord i min munn som jeg angrer på. Jeg nevnte “Dolkesjø” (etter Frp-landsmøtet der liberalistene ble skjøvet ut, red.anm.). Overskriften blir selvfølgelig, og jeg ville ganske sikkert laget omtrent den samme overskrift sjøl, “Frykter Dolkesjøparagraf”. Det som gjør meg så lei meg er at jeg skjønner at jeg har bidratt til noe jeg absolutt ikke ville: Å så mye som antyde at dagens NJ-ledelse har motiver eller planer i retning av Dolkesjø - meningsutrenskning i NJ.

- Det er stikk motsatt av det vi vet NJs ledelse står for. Det er det motsatte av det vi vet ledelsen i NJ sår for. Og det er det omvendte av hva jeg, og sikkert også dere, forbinder med NJ generelt og Elin (Floberghagen, red.anm.) og Thomas (Spence) spesielt. De er ærlige, oppriktige og dyktige forsvarere av åpenhet og fri meningsutfoldelse i NJ.

- Jeg ber om forlatelse og om tilgivelse.

(Sitatene fra Martin Riber Sparre er utvidet redigert fra opptak.)

Powered by Labrador CMS