Mener mediene ikke beskytter enkeltmennesker

Bare én av fem mener mediene oppfyller idealet om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er i Fritt Ords nye ytringsfrihetsbarometer dette kommer fram. Dette barometeret presenteres nå fredag morgen på Litteraturhuset i Oslo.

Journalisten har fått tilgang til deler av den omfattende undersøkelsen. I denne delen spørres det om medienes idealer.

Informerer godt

61 prosent av de spurte mener mediene i stor og svært stor grad informerer om vesentlige forhold i samfunnet. Her er fordelingen jevn mellom kvinner og menn og i de forskjellige aldersgruppene. Heller ikke geografi eller utdanning ser ut til å ha noe å si på hva flertallet mener.

Skillet kommer ved at åtte prosent av mennene mener mediene i liten grad informerer om vesentlige forhold, mens det blant kvinner er to prosent som mener det samme.

Det samme gjelder spørsmålet om mediene avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet. 59 prosent av de spurte mener at mediene i stor grad og svært stor grad gjør det.

Bidra til å sette dagsorden i samfunnsdebatten mener drøyt to av tre av de spurte at mediene gjør i stor grad. I aldersgruppene er det de to gruppene mellom 15 og 44 år det er størst andeler som mener mediene i liten grad gjør det, her snakker vi om sju prosent i gruppen mellom 30 og 44 år.

Lite beskyttende

Å beskytte enkeltmennesker mot overgrep og forsømmelser mener nær en av tre at mediene gjør i liten eller svært liten grad. Hver femte av de spurte svarer at mediene beskytter i stor eller svært stor grad. 44 prosent mener mediene gjør det i noen grad. 

Både menn (29 prosent) og kvinner (30 prosent) mener dette og det er særlig i aldersgruppen 30 til 44 år (37 prosent) at denne oppfatningen er størst.

Færrest i gruppen med høy utdanning ved universitet og høyskole deler (18 prosent) oppfatningen om at mediene i stor i grad beskytter enkeltmennesker.

Manglende balanse

Svært mange mener mediene ikke gir balansert informasjon om bakgrunnen til at mennesker inntar ulike standpunkter i kontroversielle saker. 35 prosent av de spurte mener mediene i liten grad gjør det. 42 prosent mener mediene gjør det i noen grad mens 16 prosent mener mediene gjør det i stor grad.

Aller størst er denne oppfatningen i de to yngste aldersgruppene med henholdsvis 42 og 43 prosent. De med høyest utdanning deler denne oppfatningen. Bare hver tiende av de spurte mener mediene gir balansert informasjon i slike tilfeller.

Å slippe til med kontroversielle synspunkt gjennom innlegg i mediene er ikke helt umulig skal vi tro resultatet i Ytringsfrihetsbarometeret. 28 prosent mener at man i stor grad slipper til, mens 19 prosent mener det motsatte.

Det er mennene som trekker opp prosentandelene i begge endene.

TNS Gallup, som har gjennomført undersøkelsen, skriver at det for hele utvalget har en feilmargin på mellom 1,4 og 3,2 prosent.

Powered by Labrador CMS