Svakt år for mediemarkedet

Madeliene Thor i IRM spår at reklamemarkedet stabiliseres i 2017. Foto: Angelica Hagen

Svakt år for mediemarkedet

Men inntektene på TV har hentet seg kraftig opp.

IRMs kvartalsrapport viser at reklameinvesteringene økte med 1,6 prosent i det siste kvartalet i 2016.

Totalt for helåret 2016 gikk reklameinvesteringene tilbake med 2,2 prosent. Markedet omsatte totalt for 19,2 milliarder kroner. 2016 ble dermed ytterligere et svakt år for mediemarkedet, som fikk oppleve nedgang for tredje år på rad. Det siste kvartalet viste dog en liten lysning.

Les også: Flatt i reklamemarkedet

– De siste årene har vært dystre på reklamemarkedet, kommenterer daglig leder Madeleine Thor hos IRM. Det har vært en ulykkelig kombinasjon av det strukturelle skiftet fra print til digitalt og en svakere konjunktur. Det positive resultatet for fjerde kvartal i 2016 kan indikere at bunnen er nådd.

Til tross for de tøffe tider er det flere medier som vokser og når all-time-high i 2016. Det gjelder så klart den digitale annonseinvesteringen, men også for TV-reklamen, kino og utendørs. Det fjerde kvartalet i 2016 viser altså en positiv vekst, og innebærer en forbedret veksttakt for de fleste medier.

Tapene for mange trykte medier ble noe dempet, samtidig som medier med god vekst fikk et godt kvartal. TV har hentet seg kraftig opp etter et svakt tredje kvartal, og også utendørs avslutter året med sterke tall. Videre ble det en styrking av veksten i internettreklamen noe som er et godt tegn.

– IRM spår at markedet stabiliseres i 2017. At vi ser en vekst digitalt er en grunnleggende forutsetning for en forbedret markedsutvikling.

 

Annonser

Ledige stillinger:

Søknadsfrist
Snarest
Søknadsfrist
25.08.2017
Søknadsfrist
25.08.2017

Les også

– Det er sånn det blir en story, sier journalisten bak.

Arrangøren håper økt tilgjengelighet skal gi flere deltagere.

MEDIEDEBATT: Det er oppsiktvekkende at ikke kulturministeren, som også er generalforsamling i NRK, klarer å holde orden i sysakene.