11 krav fra IS til journalister

Bransjen fnyser, men understreker viktighet av å passe på innhold fra frilansere.

Journalister må sverge troskap til kalifen for å jobbe i IS-kontrollerte områder.

Situasjonen for journalister som arbeider i Syria forverres i takt med at den brutale islamistgruppen som selv kaller seg Islamsk Stat (IS) befester sine posisjoner i landet. Nå har IS utarbeidet et sett med ekstreme regler for alle journalister som rapporterer fra IS-okkuperte områder.

[quote:1-left]

Regelsettet ble kjent gjennom den uavhengige, syriske nyhetstjenesten Syria Deeply  i forrige uke og omtalt av blant annet Huffington Post.

IS er ikke villig til å forhandle om endringer i de 11 konkrete reglene, som ble etablert ensidig for eventuelle journalister som ønsker å fortsette å arbeide i områdene IS kontrollerer. Nesten ingen utenlandske reportere våger seg inn i områdene IS kontrollerer etter at gruppen skar hodet av de amerikanske journalistene James foley og David Sotloff. Washington Post mener reglene primært er rettet mot syriske journalister. Ifølge Syria Deeply forlot mange journalister områdene da reglene ble innført i provinsen Deir al-Zour (Deir Ezzor m.fl. skrivemåter), mens enkelte skal ha ønsket å jobbe videre for å formidle nyheter til omverden.

Reglene slår blant annet fast at journalister ikke kan publisere stoff uten forhåndsgodkjennelse fra IS’  medietjeneste. Alt journalistisk arbeid vil være fullstendig overvåket av IS. Journalister i regionen regnes som underlagt den islamske staten og må derfor sverge troskap til kalif Abu Bakr al-Baghdadi.

[quote:2-left]

Her er den fullstendige listen over reglene, via Syria Deep:

1: Reportere må sverge troskap til kalifen [Abu Bakr] al-Baghdadi. De er undersåtter av den islamske staten og er derfor forpliktet til å sverge lojalitet til sin imam.

2: Virksomheten deres vil være under eksklusivt tilsyn av  IS’ medietjeneste.

3: Journalister kan arbeide direkte med internasjonale nyhetsbyråer (som Reuters, AFP og AP), men skal unngå alle internasjonale og lokale satellitt-tv-kanaler. Det er forbudt å gi slike stasjoner eksklusivt materiale eller å ha noen form for kontakt (lyd eller bilde) med dem.

4: Det er forbudt for journalister å på noe vis arbeide med de tv-kanalene som er plassert på svarteliste fordi de kjemper mot islamske land (for eksempel Al-Arabiya, Al Jazeera og Orient). De som bryter denne regelen vil bli holdt ansvarlig.

5: Journalister får lov til å dekke hendelser i regionen, enten skriftlig eller med stillbilder, uten å måtte melde tilbake til ISs medietjeneste. Alle publiserte artikler og bilder må bære journalistens og fotografens navn.

6: Journalister tillattes ikke å publisere reportasjer (print eller kringkasting) uten først å henvende seg til IS’ medietjeneste.

7: Journalister kan ha egne kontoer på sosiale medier og blogger for å spre nyheter og bilder. Imidlertid må IS’ medietjeneste ha navn og adresse på dem som håndterer disse kontoene og sidene.

8: Journalister må rette seg etter reglene når de tar bilder i IS-territorium og unngå filming av steder eller sikkerhetshendelser der det er forbudt å ta bilder.

9: IS’ medietjeneste vil følge opp arbeidet til lokale journalister innenfor IS’ territorium og i de statlige mediene. Eventuelle brudd på de vedtatte reglene vil føre til at journalisten blir suspendert fra sitt arbeid, og vedkommende vil bli holdt ansvarlig.

10: Reglene er ikke endelige og kan endres når som helst, avhengig av omstendighetene og graden av samarbeid blant journalister og deres forpliktelser til sine brødre i IS’ medietjeneste.

11: Journalister får en lisens til å praktisere sitt arbeid etter å ha sendt en lisensforespørsel til IS’ medietjeneste.

Totalitært

Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i NRK sier at de aldri ville skrevet under en kontrakt med betingelser av en slik karakter.

Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i NRK. Foto: Birgit Dannenberg

- Men akkurat når det gjelder IS har vestlige journalister enda større problemer enn dette - at de tar dem som gisler og henretter dem. Det er med andre ord svært lite sannsynlig at dette blir et reelt problem vi må ta stilling til, sier han.

- Slike regler er buemerket på et totalitært regime. Dels har de til hensikt å kontrollere journalister direkte, og dels har de til hensikt å skremme befolkningen bort fra en fri informasjonsutveksling, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten.

Hansen legger til at hadde ikke bakgrunnen vært så tragisk, er reglene så ekstreme at det er mulig å dra på smilebåndene.

Handler ikke om journalistikk

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening karakteriserer reglene som absurde. Å forvente at journalister skal vise troskap til kalifen og lojalitet til imamen viser hvor langt fra virkeligheten IS er, mener hun.

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Redaktørforeningen. Foto: Norsk Redaktørforening

- Det heter også at reglene kan forandres når som helst. Det handler ikke om journalistikk men rapportering som er fratatt enhver frihet, og at journalister skal inngå som en del av propagandaapparatet med en gjeng som er bestialske drapsmenn, sier Nybø.

Nybø sier hun tviler på at det kommer henvendelser fra deres medlemmer i anledning reglene fra IS. Hun klarer heller ikke se for seg at det finnes nyhetsorganisasjoner i verden som vil gå med på denne type begrensninger.

- IS er i sin egen verden. Det er klart at de henrettelsene vi har sett så langt gjør at vi ser hvor ekstremt farlig situasjonen og hvor grusomme IS er i sin opptreden. Derfor advarer vi også mot å sende reportere inn.

Pass på frilanserne

Selv om ikke redaksjonenes faste medarbeidere er en aktuell problemstilling, kan frilansere som er innenfor områdene hvor stridighetene finner sted være det. Nybø sier at selv om frilansere til tider kan operere tryggere enn journalister som reiser inn, står de likevel svakere. Siden de ikke har støtteapparatet i ryggen.

- Det er viktig å ha tett kontakt med frilanserne som benyttes. Redaksjonene må vite hvem som jobber for dem. For å unngå at disse ikke inngår avtaler slik IS krever, må redaksjonene ha tett dialog.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten. Foto: Birgit Dannenberg

NRK kan bli en av kjøperne innhold fra frilansere. Det betyr at NRK må ha oversikt over også avtaler de kan ha inngått.

- Frilansere, i og med at vi vet kontrakten eksisterer, vil vi i utgangspunktet være skeptiske til å kjøpe inn innsidestoff fra IS-leire og den slags. Vi vil i slike tilfeller spørre inngående om det er inngått avtaler.  

I Aftenposten, forteller Hansen, er de i utgangspunktet varsomme med å bruke innhold produsert av frilansere som befinner seg i denne type områder.

- Dels fordi det åpenbart er et sikkerhetsproblem og dels fordi det er vanskelig å kontrollere forholdene rundt journalistikken er kommet til.

Vice News er blant svært få vestlige medier som har rapportert fra IS-kontrollerte områder