Innovasjon Norge, her ved administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, klaget E24 inn til Pressens Faglige Utvalg. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
Innovasjon Norge, her ved administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, klaget E24 inn til Pressens Faglige Utvalg. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

PFU: Viktig at E24 setter søkelys på kjennskap og vennskap. De har ikke brutt god pressekikk

Innovasjon Norge mente nettavisa kom med spekulative påstander.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har det kjente uttrykket «gutteklubben grei», og her får vi demonstrert at det kanskje også finnes en «jenteklubben grei», sa Liv Ekeberg i Pressens Faglige Utvalg (PFU), da de behandlet Innovasjon Norges klage mot E24 onsdag.

PFU konkluderte med at E24 ikke har brutt god presseskikk i dekninga av ansettelsen av ny HR-direktør i Innovasjon Norge og prosessen rundt hvordan Katharina Andresen ble tilbudt en praktikantstilling samme sted.

Innovasjon Norge klaget inn E24 til PFU for denne dekninga, som startet med artikkelen «E-poster viser innsidespillet i Innovasjon Norge» og fortsatte blant annet med «Traaseth ga direktørjobb til venninne – informerte ikke styret».

Det var lite diskusjon i PFU om saken. Utvalget var samstemte om at E24 ikke har brutt noen av punktene i Vær varsom-plakaten.

Ekeberg trakk fram at hun mener det er viktig pressen setter søkelys på denne typen ansettelser, der det handler om kjennskap eller vennskap.

– Vi bor i et lite land, og er man i samme bransje kan mange bekjentskaper ha glidende overganger til vennskap. Som borger i dette landet synes jeg det er viktig å få et innblikk i dette, sa hun.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av klagebehandlinga.

Skjermdump av E24s sak om en av ansettelsene i Innovasjon Norge. Foto: Skjermdump, E24
Skjermdump av E24s sak om en av ansettelsene i Innovasjon Norge. Foto: Skjermdump, E24

Innovasjon Norge reagerte i sin klage til PFU sterkest på identifiseringen av fire medarbeidere i Innovasjon Norges HR-avdeling i omtalen av ansettelsen av Andresen, som de mener ikke er av offentlig interesse.

De mente dette er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 – «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon» – og 4.7, som sier «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold»

E24 svarte at hovedregelen er at «alle som omtales som hovedregel omtales med navn», for å «gjøre journalistikken mest mulig korrekt og informativ for leserne».

E24 mener det «at noe får kritikk betyr selvsagt ikke at det er et klanderverdig forhold som omfattes av punkt 4.7 - langt mindre straffbart. Og det er selvsagt ikke slik at kritikk mot prosesser eller ansatte i det offentlige utløser noe krav om anonymisering.»

Etter utvalgets mening var det akseptabelt å navngi medarbeiderne.

«Utvalget forstår at det kan oppleves ubehagelig, i lys av de kritiske spørsmålene som var stilt til ansettelsen. Samtidig konstaterer PFU at E24 verken retter direkte kritikk mot de omtalte eller konkluderer med at det er begått feil. I publiseringen forsøker E24 derimot å peke på fakta om prosessen, etter at redaksjonen har gått gjennom relevant kommunikasjon mellom partene», skriver de.

Likevel bemerker de seg at næringslivsavisa har noen småfeil og upresisheter og bruker enkelte formuleringer som kan oppleves som noe kommenterende, noe også E24 har erkjent. Utvalget legger til grunn at dette følges opp.

Innovasjon Norge klaget også på nettavisas kildebruk, kildekritikk og kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke, skille mellom fakta og kommentar og bruk av titler,

Klager skriver: «Omtalen er etter vårt syn på flere punkter basert på feil bruk av fakta og er spekulativ (...)» og «E24 har ikke dekning for å hevde at Innovasjon Norge har jobbet seg ned fra 90 søknader på fire dager».

Innovasjon Norge mener også at sakene de klager inn er tendensiøse, at de ikke er faktabaserte og at nettavisa kommer med spekulative påstander og vinklinger basert på anonyme kilder, mens E24 på sin side skriver at de «opplever store deler av klagen mer som et forsøk på å skille ut nær sagt setning for setning og forsøke å finne noe som isolert sett kan framstå som feil. Det er en interessant øvelse, men klagen blir ikke mer riktig av den grunn.»

Powered by Labrador CMS