Arne Treholt Foto: Kathrine Geard
Arne Treholt Foto: Kathrine Geard

Må frigi Treholt-opptak

Retten gir pressen tilgang til lydopptak fra Treholt-saken.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må derfor utlevere en kopi av alle lydopptak fra åpen rett i Treholt-saken, ifølge nrk.no.

Beslutningen fra Oslo tingrett sier samtidig at lydopptakene fra den lukkede delen av Treholt-saken må sendes til Borgarting lagmannsrett for å vurdere om hele eller deler av opptakene skal avgraderes.

Det betyr at en samlet presse har vunnet fram i en fem år lang kamp for å lydopptakene utlevert. Ifølge nrk.no er det Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund sammen med NRK og flere aviser som har stått bak kravet.

– Gledelig

– Dette er en gledelig beslutning, sier NRKs advokat Ane Stokland, som har ført saken på vegne av pressen.

Hun sier at pressen aldri har fått noen begrunnelse for hvorfor det i dag er nødvendig å nekte pressen innsyn i lydopptakene, og at PST og stadsadvokaten har nektet å vurdere avgradering.

Stokland trekker også frem at domsbeslutningen understreker pressens viktige rolle i samfunnet.

– Dommen understreker pressens rolle som offentlig vaktbikkje –  at det er et grunnleggende prinsipp i et demokratisk samfunn at pressen gis mulighet for å kontrollere de avgjørelser myndighetene fatter.

Advokaten sier også at retten mener samfunnet har interesse i at Treholt-sakskomplekset kan få en slutt. Ifølge Stokland mener retten av en slik avslutning ikke kan skje uten økt offentlighet.

Viktig med klarhet

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening er lettet over å ha fått gjennomslag selv om det kun gjelder deler av lydopptakene.

– Denne saken har gått opp og ned i systemet i seks år siden NRK første gang ba om innsyn, sier Øy til Journalisten.

Den rettslige begjæringen ble levert i vinter av en samlet presse bestående av Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og en rekke aviser.

Mange myter

Øy mener domsavsigelsen er viktig fordi Treholt-saken har pågått i lang tid og i mange rettsrunder. Han mener det nå er viktig å få klarhet i myter som omspinner saken.

– Det er viktig for offentligheten å få innsyn på grunn av alt hemmeligholdet i saken.

Til etteretning

I en melding på Twitter skriver PST i ettermiddag at de tar tingrettens beslutning til etteretning, og at «den vil nå gjennomgås og vurdert om hvorvidt den skal ankes.»

Powered by Labrador CMS